Kaarinan kirkkoherrasta Turun lääninrovasti

Kaarinan kirkkoherra Ville Niittynen tekee jatkossa kahta työtä – ja lisäksi väitöskirjaa.

Kaarinan kirkkoherra Ville Niittynen on valittu Turun lääninrovastiksi. Elokuusta alkaen hän tekee kahta työtä, mutta lupaa, ettei Kaarinan seurakunnan asiat jää rovastikunnan asioiden jalkoihin.

KAARINA. Turun tuomiokapituli on valinnut tuomiorovastikunnan uudeksi lääninrovastiksi Kaarinan kirkkoherra Ville Niittysen. Miehen työt Kaarinassa eivät kuitenkaan jää tauolle.

– Lääninrovastin tehtävät tulevat nykyisen kirkkoherran työni päälle. Tulevan neljän vuoden aikana toki varmasti tulee tilanteita, jolloin joudun delegoimaan Kaarinan seurakunnan tehtäviä jollekin toiselle, mutta en tietenkään ole jäämässä pois Kaarinan kirkkoherran virasta, täsmentää Niittynen valintaansa.

Muutenkin mies otti valintansa hyvin rauhallisesti.

– Ihan levollisin mielin tässä ollaan. Lääninrovastin tehtävät alkavat vasta elokuussa, sitä ennen käymme niitä läpi edeltäjäni kanssa, kertoo Niittynen työhön perehdyttämisestään.

Työstään Kaarinasta hän vielä muistuttaa, että Kaarina ei ole jäämässä varjoon lääninrovastin tehtävien alkaessa.

– Kaarinan seurakunnan ihmisten ei tarvitse olla huolissaan. Vaikka itse en ehdi kaikkia tehtäviä hoitaa, on seurakunnan väki niin osaavaa ja ammattitaitoista, että selviävät kyllä – joskus tuntuu, että jopa paremmin, kun en ole häiritsemässä, naurahtaa kirkkoherra.

Vaalien järjestäminen ykköstehtävä

Lääninrovastin toimikausi on neljä vuotta kerrallaan. Virallisesti lääninrovastin tehtävänä on avustaa arkkipiispaa ja tuomiokapitulia hallinnollisissa tehtävissä järjestämällä esimerkiksi kirkollisia vaaleja, hoitamalla erilaisia tarkastustehtäviä sekä tukemalla rovastikuntaan kuuluvien seurakuntien välistä yhteistyötä.

Lääninrovastin tehtävät Turun tuomiorovastikunnassa eroavat hieman muusta maasta. Turun alueella seurakunnat tekevät seurakuntayhtymiin kuuluvaa yhteistyötä niin paljon, että yhteistyön edistäminen on valmiiksi jo varsin helppoa.

– Sen sijaan ykköstehtäviä ovat kirkollisten vaalien järjestäminen ja erilaiset virkaan tai tehtäviin siunaamiset, etenkin silloin, kun arkkipiispa on estynyt, Niittynen kertoo.

Siunaamistehtäviä on muulloinkin kuin ihmisten virkaan siunaamisten yhteydessä, esimerkiksi nyt jo Niittynen tietää tulevasta palvelutalon käyttöön siunaamisesta.

Runous tutuksi väitöskirjan teossa

Ville Niittynen, 46, on teologian ja valtiotieteen maisteri sekä poliittisen historian tohtorikoulutettava. Tekeillä oleva väitöskirja käsittelee J.L.Runebergin suhdetta pietismiin.

– Olen aina ollut kiinnostunut kirjallisuudesta, ja siksi valitsin Runebergin väitöskirjani aiheeksi. Ja sen myötä ikäänkuin löysin runouden, josta en aiemmin ollut kovinkaan kiinnostunut. Mutta väitöskirjatyöni aikana olen ihastunut runouteen, nyt nautin siitä täysin siemauksin, kertoo Niittynen.

Marko Vuosjoki