Ruskon kuntastrategia tähyilee tulevaisuuteen sote-muutoksen tuolla puolen

ruskokehittyy.fi -osoitteessa toimiva Rusko Areena kysyy kuntalaisten mielipiteitä.

Ruskon kunta tarvitsee kunnanjohtaja Harri Hiitiön mukaan ennakkoluulotonta tulevaisuuteen tähyämistä ja tarmokasta toimintakykyä.

RUSKO. Kunnanvaltuustossa 29. tammikuuta hyväksytyn kuntastrategian tavoitteena on kehittää Ruskosta paitsi elinvoimainen ja ihmisläheinen myös palveluiltaan toimiva kunta. Strategiassa painotetaan asukaslähtöisyyttä ja yhteisöllisyyttä. Siihen on kirjattu, että kuntalaisten mahdollisuudet luoda oman näköistä elämää ja samaistua alueelliseen kulttuuriin sekä vahvistavat kunnan identiteettiä ja mainetta että toimivat demokratian rakennusaineena.

– Strategia hyväksyttiin sellaisella lisäyksellä, että strategiatyö jatkuu elinvoima-, hyvinvointi- ja osallisuusohjelman laatimisella, Hiitiö kertoo.

Samassa kokouksessa päätettiin perustaa Ruskolle hyvinvointijohtajan virka. Valtuuston vahvistaman viran perustaminen on jatkumoa viime valtuustokaudella perustetulle hyvinvointilautakunnalle. Virka oli haettavana 19.12.2017 – 12.1.2018.

– Hyvinvointijohtajan valintaprosessi etenee niin, että valintatoimikunta valitsee seuraavaksi haastateltavat, Hiitiö jatkaa.

Hyvinvointilautakunnan toimialajohtajan tehtäviin kuuluu ruskolaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinointia ja kehittämistä osana kuntastrategiaa.

Hyvinvointi strategian pohjana

Kunnanjohtaja luonnehtii Ruskon kuntastrategiaa ajassa eläväksi reittisuunnitteluksi ja tehokkaaksi vuorovaikutusväyläksi. Hyvinvoinnin edistäminen kunnissa korostuu tilanteessa, jossa vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä siirtyy maakunnille.

Strategiaan on kirjattu erääksi kunnan tavoitteeksi edistää monitahoisesti eri-ikäisten asukkaidensa hyvinvointia.

– Tehtävä on tärkeä osa kunnan elinvoimaisuuteen tähtäävää kuntastrategiaa, ja se edellyttää kuntien ja maakuntien toimivia yhteistyörakenteita, Harri Hiitiö toteaa.

Strategiassa keskeisiksi hyvinvoinnin osatekijöiksi on listattu terveys, elinolot ja toimeentulo, sosiaaliset suhteet ja itsensä toteuttaminen. Kunnan kumppaneiksi hyvinvoinnin kehittämisessä on sen sijaan merkitty yhteisöt, järjestöt, yritykset, seurakunnat sekä maakunta.

Hyvinvoinnin strategisissa tavoitteissa painotetaan lasten osalta terveellistä, turvallista ja rauhallista ympäristöä, nuorten osalta henkistä hyvinvointia, työikäisten osalta palvelukokemusta ja ikäihmisten osalta elämänlaatua.

Innovatiivista osallistumista

Hiitiön mukaan kuntalaisella on kaksi pääasiallista keinoa osallistua Ruskon kunnan kehittämiseen.

– Perinteinen tapa on edustuksellinen, suoran demokratian kautta tapahtuva. Uudempi ja innovatiivisempi tapa on osallistua itse palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen, suunnitteluun ja kehittämiseen käyttäjälähtöisen innovaatiotoiminnan kautta. Vastaamme jälkimmäiseen haasteeseen ruskokehittyy.fi -osoitteessa toimivalla, kaikille avoimella Rusko Areenalla, Hiitiö sanoo.

Katariina Mäkinen-Önsoy