Paimiolaiset yrittäjät kuntastrategian tavoitteita toteuttamassa

Paimio on rauhallinen, turvallinen ja perheystävällinen

Paimion uutta kuntastrategiaa laaditaan parhaillaan kaupungin toimielimissä. Luonnosta esitellään kaupunkilaisille huhti–toukokuun vaihteessa. Seutusanomien kuva-arkisto.

Paimion kaupungin teettämän kyselyn mukaan Paimio koetaan rauhalliseksi, turvalliseksi ja perheystävälliseksi kaupungiksi, jonka menestystekijöitä ovat luonnonläheisyys, sijainti ja hyvät harrastusmahdollisuudet. Näitä tietoja tullaan hyödyntämään Paimion uudessa kuntastrategiassa, jota laaditaan parhaillaan kaupungin toimielimissä. Luonnosta esitellään kaupunkilaisille huhti–toukokuun vaihteessa.

PAIMIO. Paimiossa tehdään parhaillaan uutta kuntastrategiaa, jota varten asukkaille tehtiin kysely ajalla 15.12.2017 – 7.1.2018. Vastaajien mielestä Paimio on rauhallinen, turvallinen ja perheystävällinen. Kaupungin nykyisiksi menestystekijöiksi vastaajat ovat listanneet luonnonläheisyyden, sijainnin, monipuoliset harrastusmahdollisuudet ja hyvät liikenneyhteydet.

Kehitystoimia vastaajat toivovat erityisesti kaupallisiin palveluihin, kevyen liikenteen väyliin, joukkoliikenteeseen ja työpaikkojen lisäämiseen. Paimion kasvua ja kehitystä edesauttavat vastaajien mukaan muun muassa uusien yritysten sijoittuminen kaupunkiin sekä otollinen sijainti moottoritien varrella.

Vastaajista suurin osa oli iältään 30–64-vuotiaita ja keskusta/asemakaava-alueella asuvia. Vastauksia, joita tuli lähes 860 kappaletta, hyödynnetään strategian laadintaprosessissa.

Huhti–toukokuussa esittelyyn ja valtuustoon kesäkuussa

Strategiassa pyritään vastaamaan neljään keskeiseen kysymykseen: Mikä on Paimiossa hyvin? Mitä Paimiossa pitää kehittää? Mihin Paimiossa on tärkeää varautua vuoteen 2020/2025 mennessä? Miten strategian toteutumista seurataan?

Kaupunginhallitus kokoaa toimielinten esitykset maaliskuussa ja luonnosta esitellään kaupunginvaltuustolle, henkilöstölle sekä kaupunkilaisille huhti–toukokuun vaihteessa. Hallituksen esitys kuntastrategiasta etenee valtuuston päätettäväksi kesäkuussa.

Kehitteillä uudenlaisia tuote- ja palveluideoita

Paimion kaupungissa luonnosvaiheessa olevaan kuntastrategiaan valmistaudutaan jo nyt yrittäjistä koostuvissa pienryhmissä, joissa kehitetään paikallisia palveluja ja tuotteita. Ensimmäinen tuotemuotoiluvaiheeseen edenneistä hankkeista liittyy lähimatkailuun.

Paimion yritysasiamies Mika Ingi kertoo, että kuntastrategian tavoitteisiin pohjautuva hanke starttasi tammikuussa.

– Kokoonnuimme ensimmäiseen palaveriin torstaina 8. helmikuuta, jolloin paikalla oli iso joukko paimiolaisia matkailualan yrittäjiä.

– Nyt on oivallinen hetki lähteä mukaan, jos uudenlaisia tuote- ja palveluideoita löytyy. Pienryhmistä saattaa löytää idealleen toteutuskumppanin, jota ei olisi tullut muuten edes ajatelleeksi, innostaa Ingi.

Aluksi kasataan Paimioon matkailupaketteja, seuraavaksi vuorossa ovat muut yritysalat.

– Tavoitteena on systemaattinen toiminta yhdessä ja erikseen kaupungin elinkeinoelämän edellytysten kohentamiseksi. Mallissa koordinoidaan ja toteutetaan yhteisiä markkinointikanavia, joiden tarkoituksena on kasvattaa yritysten omaa elinkeinoa, lisää Ingi.

Katariina Mäkinen-Önsoy