Ratapihan elämyskeskuksen on määrä valmistua vuonna 2022

Myös Turun Ratapihan Kehitys Oy:n taustavoimiin kuuluva Saku Koivu oli paikalla kertomassa tervehdyksensä. Vieressä vihreä kaupunginvaltuutettu ja kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtaja Saara Ilvessalo.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Turun ratapihahankkeen kaavoitusta pohjustavan suunnitelman kokouksessaan helmikuun alussa. Hankkeen tiimoilta järjestettiin kaikille avoin yleisötilaisuus, jossa kerrottiin suunnitelmista tarkemmin ja jossa myös kaupunkilaisilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kertoa näkemyksiään. Kevään 2018 aikana järjestetään arkkitehtikutsukilpailu asemakaavaluonnoksen pohjalta.

TURKU. Massiiviset suunnitelmat Turun ratapihan tulevaisuutta koskien saivat alkunsa kesäkuussa 2017 yksityisen tahon esitellessä ne kaupungille. Turun ympäristölautakunta hyväksyi hankkeen kaavoitusta pohjustavan suunnitelman kokouksessaan 6.2.2018. Päätös mahdollistaa kaavoituksen jatkumisen.

Kyse on rautatieaseman ratapihan uudistamisesta ja sen läntiselle puolelle rakennettavasta elämyskeskuksesta, joka käsittää muun muassa 10 000 katsomopaikan monitoimiareenan, hotellin, asuntoja ja toimitiloja. Tavoiteaikataulun mukaan valmista pitäisi olla vuonna 2022. Ratapihahankkeen hinta on noin 500 miljoonaa euroa ja neliöitä se käsittää 170 000. Kävijämääräksi ensimmäisen viiden vuoden aikana arvioidaan 4–5 miljoonaa kävijää.

Yleisöllä oli mahdollisuus kuulla hankkeesta ja esittää sen suhteen näkemyksiään Logomossa 12.2. järjestetyssä yleisötilaisuudessa. Ihmiset olivat selvästi hankkeesta innoissaan ja osallistuivat keskusteluun aktiivisesti.

Kansainvälisesti houkutteleva elämyskeskus perhematkailuun

Kaupunkilaisilla on mahdollisuus esittää hankkeeseen liittyviä mielipiteitään 16.3. saakka. Luonnosvaiheen jälkeen kevään 2018 aikana järjestetään arkkitehtikilpailu viiden arkkitehtitoimiston kesken.

– Arkkitehtikilpailussa on tarkoitus löytää kansainvälisesti merkittävä lopputulos, jossa otetaan huomioon arkkitehtonisuus, toiminnallisuus, realistisuus, kaupunkikuva ja sujuvan liikenteen vaatimukset, kertoi hanketta luotsaavan GSP Group:n liiketoimintajohtaja Markus Salmela.

Hänen mukaansa arkkitehtuurissa yhdistellään uutta ja vanhaa, kun esimerkiksi alueella sijaitseva veturihalli säilytetään. Pohdinnassa on myös mahdollisuus korkeampaan rakentamiseen.

Ratapiha-alueelle on tarkoitus luoda mielen- ja ruumiinkulttuurin keskittymä.

– Turusta puuttuu perhematkailua tukevaa toimintaa lähellä keskustaa. Alueelle suunnitteilla oleva monitoimiareena rakennetaan niin urheilun kuin kulttuurinkin käyttöön, ja tavoitteena onkin näiden kahden yhdistäminen saman katon alle, lisäsi kiinteistökehityksestä vastaava Tytti Hast.

Kattavat liikenneyhteydet

Timo Hintsasen mukaan Turun rautatieaseman läntinen puoli on tähän saakka ollut hiukan uinuvassa tilassa.

Logomon yleisötilaisuudessa väkeä tuntui kiinnostavan erityisesti alueelle suunnitellut liikennejärjestelyt.

– Uskomme, että yksityisautojen määrä tulee olemaan pienempi kuin jos elämyskeskus olisi kauempana keskustaa, toteasi kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen.

– Kulkeminen alueelle täytyy mahdollistaa myös julkisilla kulkuvälineillä, kävellen ja pyöräillen, lisäsi Markus Salmela.

Yleisön taholta suunnitelmissa toivottiin otettavan huomioon myös iäkkäämpi väestö, jolloin kulkemisen tulisi olla esteetöntä ja levähdyspaikkoja täytyisi olla riittävästi.

Timo Hintsasen mukaan hanke on osa keskustaan tukeutuvaa kehittämistä, jonka tarkoituksena on houkutella paikkakunnalle matkailijoita.

– Tämä on mahdollisuus uusille yrityksille ja innovaattoreille. Kaupunkiin pitää houkutella investointeja, ja nyt meillä on kerrankin käsissämme kunnon investointihanke, Hintsanen hehkutti.

Turun kaupungin kanssa hanketta on suunnittelemassa Turun Ratapihan Kehitys Oy ja VR-Yhtymä Oy.

Jaakko Virrankoski