Paimion kaupunki palkkaa 51 kesätyöntekijää ja tukee nuorten palkkaamista yrityksiin

PAIMIO. Paimion kaupunginhallitus on 21. helmikuuta pitämässään kokouksessa päättänyt kesätyöntekijöiden palkkaamisesta kaupungille, yritysten kesätyöllistämisen tukemisesta ja ammattiin valmistuvien paimiolaisten kesätyöllistämisen tukemisesta.

Kaupunki palkkaa tänä vuonna 51 nuorta kaupungin kesätöihin pääsääntöisesti kuukauden ajanjaksoille. Kesätyöpaikkaa voi hakea 16–18-vuotias paimiolainen kaupungin asukas, joka on täyttänyt 16 vuotta 31.5.2018 mennessä. Kesätöihin palkataan nuoria, jotka eivät ole saaneet vuonna 2017 kesätyöpaikkaa kaupungilta. Tämä rajoitus ei koske sosiaalisin perustein tehtävää valintaa.

Kaupungin omia kesätyöpaikkoja tarjotaan muun muassa päivähoidosta, vanhus-, kiinteistö- ympäristö-, kulttuuri-, ja vapaa-ajanpalveluista. Kesätyöpaikkojen hakuaika päättyy 23.3.2018. Kesätyöpaikat tulevat haettavaksi kuntarekry.fi -palvelun kautta ja hakemukset jätetään palveluun sähköisesti. Tarkemmat tiedot eri kesätyöpaikoista löytyy hakuaikana kaupungin verkkosivuilta, työpaikkailmoituksesta ja hakemuksen lomakkeelta.

Viikkotyöaika on 90,3 % täydestä työajasta. Kuukausipalkka koko kuukauden ajanjaksossa on 796,60 euroa sisältäen lomarahan ja lomakorvauksen. Koska kesätyöpaikkojen määrä ja aikataulut on sidottu toiminta-aikoihin, on osa kesätyöjaksoista lyhyempiä. Myös työaika vaihtelee toiminta-aikojen mukaan.

Kaupunki tarjoaa yrityksille kesätyöllistämistukea

Kesätyöllistämisen tukea myönnetään yrityksille ja yhteisöille, jotka palkkaavat paimiolaisen noin 16–20-vuotiaan nuoren kesätyöhön. Tukea voidaan myöntää myös ei-paimiolaisille yrityksille. Tukea myönnetään vähintään 2 viikon (10 työpäivän) ja enintään 4 viikon (20 työpäivän) tukijaksolle yhtä työntekijää kohti.

Myönnettävän tuen suuruus on 14 euroa/työpäivä ja sen enimmäismäärä 4 viikon työjaksolta on 280 euroa. Tukea hakevan yrityksen on varmistettava, että palkattava nuori asuu ja on kirjoilla Paimiossa. Tukea on haettava ennakkoon sähköisellä lomakkeella, joka on palautettava 15.6.2018 mennessä.

Ammattiin valmistuville tarjolla oma kesätyöllistämistuki

Ammatillisesta koulutuksesta keväällä 2018 valmistuvien paimiolaisten alle 25-vuotiaiden nuorten työllistymistä tuetaan myöntämällä nuoren palkkaavalle yritykselle tukea koulutukseen liittyvään työhön.

Tukea voi hakea joko kahden kuukauden työllistämisjaksolle (tukisumma 400 euroa) tai kolmen kuukauden työllistämisjaksolle (tukisumma 800 euroa). Yrityksen on varmistettava, että palkattava nuori asuu ja on kirjoilla Paimiossa.

Tukea on haettava ennakkoon sähköisellä lomakkeella, joka on palautettava 15.6.2018 mennessä.