Nousiaisten VPK valvoo vedenjakelua viikonloppuna

Tehoklooraus tullaan käynnistämään todennäköisesti jo viikonloppuna, jolloin kunnan isommat kriittiset kohteet, kuten vanhainkodit, päiväkodit, koulut ja terveyskeskus, desinfioidaan ja sen jälkeen irrotetaan verkostosta varavesijärjestelmän piiriin.

NOUSIAINEN. Viikonlopun aikana lauantaina ja sunnuntaina vedenjakelun valvontaa hoitaa Nousiaisten VPK. Varavesisäiliö sijaitsee edelleen paloasemalla osoitteessa Mietoistenkuja 5. Kyseisestä vedenjakelupisteestä talousvettä on saatavilla joka päivä kello 7–20 välisenä aikana. Vedenjakeluun saattaa kuitenkin tulla mahdollisista VPK:n hälytystehtävistä johtuen tilapäisiä häiriöitä.

Vesijohtoverkoston tehokloorauksen suunnittelua jatketaan tänään perjantaina 2. helmikuuta erityisasiantuntijoiden kanssa. Prosessi on haastava ja se pitää suunnitella huolella, jotta riittävä määrä klooria saadaan kulkeutumaan koko verkoston jokaiseen häntäpäähänkin. Tehoklooraus on tarpeen, sillä saastuminen on jättänyt putkiston seinämiin ns. biofilmin suojiin mikrobimassoja, jotka ylläpitokloorauksen jälkeen voisivat irrota ja saastuttaa veden uudelleen. Tästä johtuen työ suunnitellaan huolella ja jokaisen vedenkäyttäjän on suhtauduttava ohjeistukseen vakavasti. Riittävän klooripitoisuuden mittaus tullaan suorittamaan jokaisessa asunnossa ja sitä varten pääsy kohteisiin on välttämätöntä.

Prosessi tulee käynnistymään todennäköisesti jo viikonloppuna, jolloin kunnan isommat kriittiset kohteet, kuten vanhainkodit, päiväkodit, koulut ja terveyskeskus, tullaan desinfioimaan ja sen jälkeen irrottamaan verkostosta varavesijärjestelmän piiriin. Yksityiskiinteistöjen ja muiden kohteiden verkoston klooraus tullaan tekemään myöhemmin viikolla sen jälkeen, kun on varmistettu jokaisen kohteen kanssa sopiva aika, jolloin kohteessa on joku paikalla. Asukkailta pyydetään joustoa, jotta yli 1500 liittymän läpikäyminen saataisiin tehtyä mahdollisimman sujuvasti ja jotta hankalasta veden keittämisestä ja varaveden käytöstä päästäisiin palaamaan normaalitilanteeseen niin pian kuin mahdollista.

Verkosto joudutaan todennäköisesti desinfioimaan yhdellä kerralla kokonaan, koska verkostonosien rajaaminen venttiileitä sulkemalla ei pakkasella välttämättä onnistu helposti ja luotettavasti. Vesi tulee olemaan tehokloorauksen ajan muuten pois käytöstä, ainoastaan wc:n huuhtelu on sallittua. Muu veden käyttö ei ole sallittua, korkea kloori voi mm syövyttää koneiden osia ja ärsyttää iholla. Lisäksi kielto on ehdoton, koska kloorauksen onnistuminen perustuu siihen, että korkean kloorin sisältävä vesi seisoo putkistossa riittävän kauan ja näin liuottaa sakat putkiston seinämistä ja tappaa mikrobit. Kaikki turha veden juoksuttaminen vaikutusaikana heikentää desinfioinnin tehoa.

Vaikutusaika on noin 6–7 tuntia, minkä jälkeen alkaa putkistojen huuhteluvaihe. Myös tämä tehdään hallitusti vesilaitoksen ohjeiden mukaisesti, jotta verkoston paine pysyy riittävänä joka paikassa eikä vesi lopu kesken. Asukkaat eivät saa siis oma-aloitteisesti aloittaa huuhteluja, vaan kaikkien tulee toimia vesilaitokselta saatavien ohjeiden mukaisesti.

Päivitys perjantaina 2.2. kello 14.08: Nousiainen tiedottaa, että varavesisäiliö käydään täyttämässä noin kello 14.30–16.30 välisenä aikana. Täyttö on mahdollista vedenjakeluaikana myös viikonloppuna.