Liedon uuden lämpölaitoksen sijainnille kolme vaihtoehtoa

Nykyisen lämpölaitoksen laajentaminen Ajurintien varrella Liedon Taatilassa näyttää epätodennäköisimmältä vaihtoehdolta. Keskeisimmiksi vaihtoehdoiksi ovat nousseet Nuolemon sekä Avantin-Tuulissuon alueet. Kuva: Kiia Siilin.

Liedon kaavoitustoimi julkaisee tuoreen kaavoituskatsauksen kokonaisuudessaan 1. maaliskuuta kunnan nettisivuilla. Lämpölaitoksen ohella keskeisimpiä hankkeita ovat kymppitien alueen kaavoitustyöt, joihin kuuluu sekä tiesuunnittelua että asuin- ja työpaikka-alueiden kehittämistä.

LIETO. Liedon kaavoitusohjelmassa vuosille 2018–2020 keskiöön nousevat VT10:n alueen hankkeet sekä kaukolämpölaitokselle optimaalisimman sijannin löytäminen. Kaavoitusohjelma hyväksyttiin kaavoitus- ja rakennuslautakunnassa 31. tammikuuta, minkä jälkeen kunnanhallitus merkitsi sen tiedokseen kokoustaessaan maanantaina 5. helmikuuta.

Liedon kunnan kaavoitusinsinööri Juha Mäki kertoo, että uuden lämpökeskuksen sijainti ratkaistaan tämän vuoden aikana.

– Hankkeen toteutukseen otetaan kantaa vireillä olevassa yleiskaavatyössä. Samanaikaisesti selvitetään hankkeeseen liittyviä mahdollisia maakauppoja ja asemakaavatyön eteenpäin viemistä yleiskaavatyön rinnalla, hän sanoo.

Kolme sijoitusmahdollisuutta lämpölaitokselle

Luonnoksen on tarkoitus olla käsittelyssä kesälomiin mennessä eli tänä keväänä käydään vertailua kolmen sijoitusmahdollisuuden välillä.

– Keskeisimmät vaihtoehdot ovat Nuolemon sekä Avantin-Tuulissuon alueet. Kolmantena vaihtoehtona on kehittää lämpölaitostoimintaa nykyisellä paikallaan Taatilassa, esittelee Mäki.

– Viemme suunnittelua eteenpäin viime vuonna käymämme ensimmäisen epävirallisen luonnoskierroksen palautteiden perusteella edelleen keskustelevalla otteella, lisää Mäki.

Nykyisen lämpölaitoksen laajentaminen Ajurintien varrella näyttää Mäen mukaan epätodennäköisimmältä.

– Laajentaminen toisi mukanaan omia haasteita, sillä sen myötä lisääntyvä liikenne häiritsisi alueen asukkaita. Asuinalueita kun on nykyisen lämpökeskuksen ympärillä huomattavasti enemmän kuin 40 vuotta sitten, jolloin se on aloittanut toimintansa. Nuolemon alueen puolesta puhuisi sen sijaan se, että 90 prosenttia Liedon Lämpö Oy:n asiakkaista asuu kirkonseudulla, Mäki punnitsee.

Lisäksi Liedon Lämpö Oy:n hallitus on lähettänyt kaavoitustoimeen kaavoitusanomuksen, jonka kaavoitus- ja rakennuslautakunta merkitsi tietoonsa saatetuksi vuoden ensimmäisessä kokouksessaan 10. tammikuuta. Kaavoitusanomuksessa yritys mainitsee Nuolemon alueen tarkoitukseen sopivimmaksi paikaksi.

Kymppitien ympäristöä kehitetään

Muut kaavoitusohjelman keskeisimmät hankkeet, kuten esimerkiksi Saukonojantien ja yhdystien muutos, ydinkeskustan liiketilojen uudistaminen sekä Hämeentien varren kaavoittamattomat pientaloalueet, liittyvät VT10:n eli niin sanotun kymppitien ympäristöön. Töitä on alustavasti aikataulutettu vuosille 2018–2020, mutta ne voivat siirtyä eteenpäin.

– Ohjelma sisältää niin lyhyemmällä kuin pidemmälläkin jänteellä kehitettäviä kohteita. Kaavatöitä tehdään vuonna 2010 järjestetyn keskustaajaman ideakilpailun voittajatulosten hengessä, ideoita käytäntöön soveltamalla, toteaa Mäki.

Ideakilpailun voittaneen Arkkitehdit Anttila & Rusasen laatiman Kotipesä-työn pääideana on muuttaa nykyinen valtatie osaksi keskustan katuverkostoa. Valtatie muutetaan ehdotuksessa katumaiseksi, jolloin siitä muodostuu taajamaa jakavan elementin sijaan sitä yhdistävä. Näin uusi keskusta muodostettaisiin ehdotuksessa uuden, Keskuspuistoon avautuvan torin ympärille.

Katariina Mäkinen-Önsoy