Kannanotto: Työrauhaa Kaarinan lukioon

KANNANOTTO. Kaarinan lukio, varsinkin sen musiikkiteatterilinja on ollut viime aikoina vahvan kuohunnan kohteena. Viimeisin näytös tästä nähtiin keskiviikkona 7.2. kun osa lukion opiskelijoista järjesti ulosmarssin vastalauseena oppilaitoksen rehtoreiden laatimalle esittelytekstille sivistyslautakunnan edellispäiväiseen kokoukseen. Tämä kuohunta on tavalla tai toisella jatkunut nyt liian pitkään ja on aika saada koko Kaarinan lukioon työrauha.

Sivistyslautakunta käsitteli kokouksessaan 6.2. musiikkiteatterilinjan jatkoa ja päätyi yksimielisesti kannalle, että sitä tulee jatkaa ja että se on oleellinen ja hyvä osa Kaarinan lukion opetusta. Eikä tämä ole pelkästään lautakunnan kanta. Kokoukseen valmistauduttaessa teimme hyvin laajaa selvitystyötä, jonka aikana kävi selväksi, että musiikkiteatterilinjalle löytyy päättäjien ja kuntalaisten joukosta erittäin vankka tuki.

Lautakunta myös puuttui pykälän esittelytekstin sävyyn, jonka se koki nuoria leimaavaksi. Tätä ovat jo virkamiehet pyytäneetkin rehtorin Wilma-viestissä anteeksi. Samassa kokouksessa lautakunta keskusteli myös laajemmin lukion työhyvinvointitilanteesta, joka heijastuu oppilaisiin, kuten he ulosmarssinsa yhteydessä ovat ilmaisseet.

Tällä viestillä me haluamme sanoa, että opiskelijoiden ja vanhempien huoli lukion tilasta on kuultu ja siihen sivistyslautakunnassa tartuttu. Myös tästä eteenpäin me seuraamme erityisellä huolella, että asioiden tilaan tulee parannuksia. Me luottamushenkilöt emme kuitenkaan voi lähteä puuttumaan jokapäiväiseen toimintaan, sen hoitavat viranhaltijat. Avainasemassa ovat nyt lukion rehtorit ja muu henkilökunta, joille me tarjoamme tukea siinä vaikeassa työssä, jonka edessä he ovat, mutta samalla edellytämme myös tuloksia. Työrauhan on palattava, jotta Kaarinan lukio voi jatkossakin olla se vetovoimainen ja viihtyisä koulu, josta se tunnetaan.

Timo Virkkula (sdp)

Sivistyslautakunnan pj

Niko Ylä-Poikelus (kok)

Sivistyslautakunnan vpj