Sauvo kiinnostaa yksityisiä päivähoitoyrittäjiä

SAUVO. Sauvon kunnan ensi vuoden suurinvestointi, koulun peruskorjaus tai kokonaan uuden rakentaminen, ei jää ainoaksi satsaukseksi sauvolaisten lasten hyväksi. Seuraava isompi investointi on tulossa vuonna 2019, kun kunnassa on tarve päiväkodin laajennukseen.

Alun perin päiväkotilaajennus oli kaavailtu ensi vuodelle, mutta koulurakennuksen sisäilmaongelmien arveltua vaikeampi tilanne nosti kouluhankkeen ykkösprioriteetiksi. Päivähoitopaikkojen lisääminen siirtyikin näin vuoteen 2019.

– Ensi vuodelle on budjetoitu 20 000 euroa päiväkotihankkeen suunnitteluun ja vuodelle 2019 on budjetoitu 900 000 euroa rakentamiseen, kertoo Sauvon kunnanjohtaja Seppo Allén.

Kunnassa ei kuitenkaan välttämättä jouduta itse rakennuspuuhiin, sillä Sauvon kunta kiinnostaa myös yksityisiä palveluntarjoajia.

– Parikin yksityistä yritystä on ottanut meihin yhteyttä ja kertonut olevansa kiinnostuneita yksityisen päiväkodin perustamisesta Sauvoon, kertoo kunnanjohtaja.

Mikäli ratkaisuna on kunnan oma rakentaminen, Hakkiskodon päiväkoti laajenee nykyisestä mitastaan muutamalla kymmenellä paikalla. Laajennus korvaisi nykyisin käytössä olevan Miinantuvan päivähoidon, jossa on reilut kolmekymmentä hoitopaikkaa.

– Selvitys tilanteesta on menossa, ja vaihtoehdot ovat tosiaan vielä täysin auki. Jos kuntaan tulee yksityinen päiväkoti, se olisi kooltaan 50–60-paikkainen, kertoo kunnanjohtaja alustavista arvioista.

Ratkaisuja päivähoitotilanteen ja -tarjonnan laajenemisesta on odotettavissa ensi vuoden aikana.

Marko Vuosjoki