Raision museon kuukauden esine: Miekantupenkenkäin Ihalasta

RAISIO. Raision museon Harkon lokakuun esine on pronssinen miekantupenkenkäin. Se löydettiin Ihalasta Mullin eduspellolta vuoden 1986 osa-alueinventointiin liittyneessä peltopoiminnassa ja se on liitetty Turun yliopiston arkeologian oppiaineen kokoelmiin numerolla TYA 350:1.

Kenkäin on puusta tai nahasta valmistetun huotran päätehela. Miekan kantamiseen ja terän suojaamiseen käytetyistä huotrista on löydetty lähinnä vain metallisia heloja. Vanhimmat Suomesta löydetyt miekantupenkenkäimet ajoittuvat nuoremmalle roomalaisajalle (200–400 jKr.). Mullin eduspellolta löydetty kenkäin ajoittuneen viikinkiajalle (800–1025 jkr.).

Mitään koriste-elementtejä ei ole havaittavissa, sillä kenkäin on pinnaltaan pahoin vaurioitunut. Kyseessä saattaa olla sepän raaka-aineeksi tulkittavissa oleva epäonnistunut valos. Tätä tukee se, että peltopoiminnassa löydettiin pari mahdollisen valinmuotin katkelmaa.

Jari Näränen
arkeologi
Raision museo Harkko