Naantali päättänee asuntomessuhausta joulukuussa

Karttakuvassa näkyy Naantalin Luonnonmaalle suunniteltu asuntomessualue.

Organisaatioiden välinen seminaari asuntomessujen järjestämisestä Naantalissa käydään 13. marraskuuta. Kaupunginvaltuuston kokousta asiasta kaavaillaan joulukuulle.

NAANTALI. Naantalin kaupunginhallitus päätti maanantaina 23. lokakuuta pitämässään kokouksessa aloittaa neuvottelut osuuskunta Suomen Asuntomessujen kanssa asuntomessujen järjestämisestä Naantalin Luonnonmaalla vuonna 2022.

Naantalin kaupungin teknisen johtajan Kimmo Suonpään mukaan 13. marraskuuta, juuri ennen marraskuun valtuuston kokousta, pidetään asuntomessuseminaari.

– Organisaatioiden välisen keskustelutilaisuuden tarkoituksena on esitellä hanketta tarkemmin ennen kuin valtuusto tekee päätöstä messujen hausta. Tavoitteena on edetä niin, että päätös on valtuuston tehtävänä viimeistään joulukuun kokouksessa, Suonpää selventää.

– Otamme ripeän vaihteen päälle neuvotteluissa, joita on ollut jo pitkin matkaa, mutta tällä kertaa virallisissa merkeissä. Neuvotteluja käydään tällä tai viimeistään ensi viikolla, lisää Suonpää.

Suonpää muistuttaa, että vaikka seminaari ei ole avoin yleisölle, valtuuston kokoukset ovat aina.

– Valtuuston joulukuinen kokous tarjoaa yleisölle mahdollisuuden osallistua asian käsittelyyn. Jos valtuusto päättää, että messuja haetaan kesäksi 2022 Naantaliin, hakemus laitetaan saman tien vireille vuodenvaihteen tienoilla, sanoo Suonpää.

Hanketta varten on valmistettu maankäytön yleissuunnitelma, luontoselvitys, kunnallistekniikan yleissuunnitelma, geotekninen tarkastelu, Matalahden kunnostussuunnitelma sekä selvitys asuntomessujen vaikutuksista Naantalin matkailuun.

Rakentamisen ensimmäiseen vaiheeseen on merkitty asemakaavan ja rakentamistapaohjeen laatiminen vuonna 2018. Tuolloin tarkennetaan rakentamisen ohjaamista yhteistyössä asuntomessuorganisaation ja hankkeeseen valittavan konsultin kanssa. Kaavan hyväksyminen olisi näillä näkymin vuonna 2019.

Hankkeeseen sisältyy vielä paljon epävarmuustekijöitä ja riskejä, jotka liittyvät erityisesti Matalahden kunnostukseen ja rantarakentamiseen, joita suoritettaisiin vuosien 2018 ja 2019 aikana. Päätavoitteena kunnostamisessa on toteuttaa 10 metriä leveä ja 2,5 metriä syvä veneväylä Matalahteen sekä poistaa veneväylän läheisyydestä ruovikkoa. Matalahden veneväylän ruoppauksen laajuudeksi arvioidaan noin 30 000 m³.

Luontoselvityksen vaikutuksesta suunnitelma tulee muuttumaan eteläosassa olevan suolaikun ja sen ympäristön osalta.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston 9. lokakuuta järjestämässä kokouksessa todettiin, että edellisten selvitysten mukaan suunnittelualueen kunnallistekninen ja kaavataloudellinen nettovaikutus kaupungille on – 3,4 M€. Asuntomessuhankkeen kustannuksiksi on arvioitu yhteensä – 2,2 M€. Kustannukset realisoituisivat etupainotteisesti suhteessa tuloihin. Hankkeen rahoitustarve on yhteensä noin 10,5 M€ josta investointien osuus on noin 8 M€.

Katariina Mäkinen-Önsoy