Kotisairaala tuo sairaalatasoisen hoidon naantalilaiskoteihin

Kotisairaalan kolmihenkisessä sairaanhoitajatiimissä työskentelee vuodeosaston sairaanhoitajat Arja Harju (vas.), Annariina Manner ja Henna Lehmuskoski. Kuva: Jaakko Väisänen.

NAANTALI. Naantalin kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut aloittivat kotisairaalatoiminnan pilottina 2. lokakuuta. Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja Taina Lahtiolan mukaan kotisairaalahoito tarkoittaa sairaalatasoista hoitoa asiakkaan asunnossa, joka voi olla yksityiskoti, palvelutalo tai hoivakoti.

Asiakkaaksi voi päästä terveyskeskuksen, päivystyksen, TYKSin tai yksityislääkärin lähetteellä. Asiakkaan tulee itsensä haluta hoitoa kotona, ja asiakkaan tilanteen tulee olla sellainen, että hänet voidaan siellä lääkärin ohjein turvallisesti hoitaa, Lahtiola toteaa.

Kotisairaalan kolmihenkisessä sairaanhoitajatiimissä työskentelee vuodeosaston sairaanhoitajat Arja Harju, Annariina Manner ja Henna Lehmuskoski.

Kotisairaalapilotin aikana kerätään potilaiden kokemuksia kotisairaalasta ja saadaan näyttöä muun muassa siitä, onko kolmen sairaanhoitajan työpanos kotisairaalatiimissä riittävä, Lahtiola lisää.

Sairaanhoitaja Arja Harju kertoo, että kotisairaalan asiakkaiden hoidontarpeet vaihtelevat suuresti ja potilaina on kaikenikäisiä koko kaupungin alueelta.

Asiakkaita voivat olla esimerkiksi suonensisäistä antibioottihoitoa saavat tulehduspotilaat, tehostettua haavanhoitoa tarvitsevat potilaat, laskimotukospotilaat sekä nestehoitoa, kiireetöntä verensiirtoa ja lääkeinfuusiota tarvitsevat potilaat. Kotisairaalassa voidaan hoitaa myös saattohoidettavia ja kotona hoidettavaksi soveltuvia erikoissairaanhoidon potilaita, Harju sanoo.

Kotisairaalan sairaanhoitajat tekevät hoitokäyntejä arkisin kello 7.30–21 ja viikonloppuisin kello 8–18. Mikäli potilaalla esiintyy ongelmia yön aikana, hän voi ottaa yhteyttä terveyskeskuksen vuodeosastoon.

Kotisairaala-asiakkuus on määräaikaista, joten potilasmäärät vaihtelevat päivittäin. Riippuu hoidosta, kestääkö jakso viikon tai vaikka kolme viikkoa. Asiakasmaksut määräytyvät paitsi hoitopäivien myös hoidon suorituspaikan mukaan. Vaihtoehtona on toteuttaa hoito kotisairaalan tiloissa tai tehostetussa palveluasumisyksikössä, jos potilaan kunto sen sallii, jatkaa Harju.

Hoitopäivän maksu sisältää lääkärin määräämät kotisairaalan annostelemat lääkkeet, hoitotarvikkeet ja hoidon aikana otetut laboratoriokokeet. Maksua ei peritä säännöllisen kotihoidon asiakkailta, rintamaveteraaneilta, sotainvalideilta eikä miinanraivaajilta.

Kotona tehtävän hoidon maksu on sama kaikille naantalilaisille, asuupa asiakas sitten Kanta- tai Saaristo-Naantalissa, muistuttaa Harju.

Katariina Mäkinen-Önsoy