Kannanotto: Huoli Nummen koululaisten puolesta

KANNANOTTO. Nousiaisten Nummen koulu kärsii tilanahtaudesta: saman perheen sisaruksia on sijoitettu kunnan eri koulukiinteistöihin, oppilaiden opiskeluun tarvitsemia eriyttämistiloja on vähän ja piha- sekä parkkialue on pieni. Kiinteistöä tai piha-aluetta ei voi laajentaa. Nummen alakoulu ja Henrikin yläkoulu tultaneen hallinnollisesti lakkauttamaan 1.8.2018, jonka jälkeen koulut siirrettäneen hallinnollisesti yhtenäiskoulumalliin.

Syksyllä 2018 Nummen koulun kaikki n. 250 oppilasta eivät mahdu samaan kiinteistöön, jolloin valitettavasti pelkästään Nummen koulun 5.–6.-luokkalaiset saatetaan siirtää erilliseksi, alakoulun opetuksellisesta kokonaisuudesta irroitetuksi yksiköksi yläkoulun tiloihin. Tämä ei toimi yhtenäiskoulun esimuotona ja tuo suuren haasteen niin alakoulun opetukselliseen kokonaisuuteen että mm. koko kunnan erityistuen tarpeessa olevien lasten sijoittamiseen kahteen eri kiinteistöön.

Koulun 8 opetustilassa (yht. 16 kpl) työskentelevällä henkilökunnalla ja oppilailla on havaittu terveydentilan huonontumiseen viittaavia oireita. Työterveyshuollon teettämässä henkilöstön oirekyselyssä (2016) haastateltiin 18 hlöä, joista 13 ilmoitti oireistaan koulun kiinteistössä. Oppilaille oirekyselyä ei ole tehty. Kolmelta perheeltä on tullut yhteydenotto epäilystä huonosta sisäilmasta ja sen vaikutuksista lasten terveyteen.

Vuonna 2015 teetetyssä kuntotarkastuksessa havaittiin koulun rakenteissa merkittäviä puutteita ja korjauskohteita. Osa kiinteistöteknisistä töistä odottaa korjaavia toimenpiteitä. Luokkatilojen pinnat ovat teknisen käyttöiän päässä. Mikäli havaittuja korjaustarpeita ei välittömästi suoriteta pyydämme Aluehallintoviraston tarkastuksen ja kannanoton tilanteen selvittämiseksi. Kunnanhallituksen kokouksessa jo 8.2.2016 tehtiin päätös siitä, että kunta selvittää tarvittavat korjaus- ja muutostyötarpeet kaikissa koulurakennuksissa sekä siinä tapauksessa että siirrytään yhtenäiskoulurakenteeseen, että myös siinä tapauksessa, että yhtenäiskoulumuotoon ei siirrytä. Kokonaisselvitys päätettiin tehdään lokakuun 2016 loppuun mennessä.

Tulevassa päätöksenteossa on otettava huomioon Nummen koulun lasten toimiva, erityislasten tarpeet huomioiva ja terveellisissä tiloissa tapahtuva koulunkäynti niin nykyisen ala-asteen tiloissa, kuin mahd. yhtenäiskoulumalliin siirryttäessä. Alakoulusta mahd. erotettujen 5.–6.-luokkalaisten siirtymäaika on minimoitava. Jos n. 420 oppilaan yhtenäiskoulua pidetään parhaimpana ratkaisuna keskusta-alueen kouluongelmiin toivomme, että päättäjät sitoutuvat nopeaan toimintavalmiuteen tähtäävään muutostyöhön, joka takaa kuntamme kasvukeskukseen pitkäikäisen, oppilaiden terveyden ja turvallisuuden huomioonottavan ja mm. tiloiltaan nykyaikaisen opetussuunnitelman mukaisen koulukokonaisuuden. Kiinteistöt tulee välittömästi kuntotarkastaa perusteellisesti ja yhtenäiskoulusuunnitelmien mukainen uudisrakentaminen aloittaa jo v. 2018 aikana.

Nummen koulun vanhempainyhdistys