Mielipide: Vanhuksille luvassa kylmää kyytiä Maskussa

Mielipide

MIELIPIDE. Vaalien jälkeinen uusi Maskun kh esitti 12.6. kokouksessaan perusturvakuntayhtymän Akselin talousarviosta, että kunnan maksuosuudet laskisivat 3,8 % tämä vuoden tasosta. Terveydenhuollon menot olisivat vuoden 2016 tasolla, sosiaalipalveluiden vuosien 2013–2016 tasolla, kun taas vanhustenhuoltoon esitetään noin 8 % laskua rakennemuutokseen perustuen.

Tosiasiassa ikääntyvien määrä kasvaa ja iän myötä toimintavaje lisääntyy, mistä seuraa hoivantarpeen kasvu. Tutkijat puhuvat vanhustenhuollossa hoidontarpeen ja tarjolla olevien palvelujen välisen kuilun kasvusta. Painopisteen siirtäminen laitoshoidosta ja ympärivuorokautisesta hoivasta avopalveluihin ja kotona tapahtuvaan hoitoon ei tuo odotettuja säästöjä, koska lyhytaikaisen laitoshoidon, avopalveluiden ja terveydenhuollon palvelujen tarve lisääntyy.

Tiukoilla olevaan terveydenhuoltoon toimenpiteiden seurauksena kohdistuu kasvava paine. Samaan aikaan samat päättäjät vaativat ja odottavat jonojen purkua tai ainakin jonotusaikojen lyhentymistä. Suunnitelman seurauksena ongelma siirtyy toisaalle.

Tämä päätös oli yksi pitkässä säästöjen ketjussa, jossa ei päätä näy. Lehtitietojen mukaan Sote tuo tullessaan yli 900 miljoonan leikkaukset vanhustenhuoltoon. Moni vanhus katselee pelonsekaisin tuntein tulevaisuuteen.

Mielenkiintoiseksi asian tekee se, että ennen vaaleja silloinen kh:n puheenjohtaja vakuutti eläkeläisten Sote-tilaisuudessa, että säästöjä ei ole tulossa. Kaksi kuukautta vaalien jälkeen tehtiin päätökset näin suuresta leikkauksesta. Kh:n puheenjohtaja on vaihtunut, mutta edustaa samaa puoluetta, kokoomusta. Heti vaalien jälkeen on tietysti helpompi leikata, kun seuraaviin vaaleihin on aikaa neljä vuotta.

Kysyttäessä demarit eivät tienneet päätöksestä mitään, eivätkä osallisuudestaan siihen. Merkittävien asioiden muistamattomuus osoittaa mielenkiinnon puutetta. Kh:n 12.6. pöytäkirjan kansilehdeltä löytää jokainen läsnäolija itsensä ja tekstistä voi palauttaa päätökset mieleensä. Paikalla oli kh:n jäsenten lisäksi valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat.

Yksituumaista päätöksentekoa tässä asiassa on vaikea ymmärtää SDP:n ja vihreiden osalta. SDP on valtakunnan tasolla kantanut huolta vanhustenhoidon laatuongelmista. Maskun demarit näyttävät torkahtaneen ja unohtaneen omaa toimintaansa ohjaavat arvot.

Nyt taisivat päättäjät mennä siitä kohtaa, missä aita on matalin. Vanhusten-huollon suurissa säästöissä leikataan kaikista huonoimmassa asemassa olevilta ihmisiltä, joiden on vaikea osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Palveluiden tarpeeseen ei vaikuta pelkästään yli 75-vuotiaiden määrä, vaan myös ikääntyvien sisäinen ikärakenne. Ikääntyminen on myös yksilöllinen prosessi. Meillä on kaksijakoinen suhtautuminen vanhuuteen. Pitkää ikää pyritään edistämään yhteiskunnan toimin ja sitä pidetään myös arvossa. Kiusallisena pidetään pitkän iän tuomien tarpeiden kustannuksia.

Kalervo Sarha

Masku