MASKU. Maskun kunta ja SRV Rakennus Oy ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen Kurittulan uuden koulun rakentamisesta perjantaina 8. syyskuuta. Rakentaminen alkaa lokakuun puolessa välissä ja valmista pitäisi olla toukokuun 2019 loppuun mennessä. Urakan arvo on 11,9 miljoonaa euroa ja koulu kokonaisuudessaan tulee maksamaan 14,9 miljoonaa euroa.

Vanha koulu on jo purettu ja koulu toimii väistötiloissa tilaelementeissä. Uusi koulu nousee vanhan koulun paikalle. Rakennuksen pinta-ala tulee olemaan 6 122 neliötä. Väistötiloissa työskentelevä henkilökunta ja oppilaat odottavat toiveikkaana uuden koulurakennuksen valmistumista.

Urakka toteutetaan KVR-urakkana eli urakoitsijalla on kokonaisvastuu rakennuksen toimivuudesta. Koulun henkilökunta on ollut mukana urakoitsijan valinnassa. Rehtori Hannu Lehdon mukaan valintakriteerinä oli suunnitelman toimivuus, tilojen muunneltavuus eri tarpeisiin ja oppimisympäristöjen monipuolinen käyttömahdollisuus. Koulun pohjaratkaisu poikkeaa perinteisestä käytävä-luokkahuoneratkaisusta ja koko rakennus toimii oppimisympäristönä.

Koulun on suunnitellut arkkitehtitoimisto ARKKITEHDIT von BOEHM – RENELL OY Helsingistä. Koulun tehtävänä on toimia kuntalaisten yhteisenä kohtaamispaikkana, ja sen sydämenä on kaksikerroksinen ruokasali ja näyttämö. Koulu edustaa uusimuotoista tulevaisuuden koulua avoimine oppimisympäristöineen. Suunnittelun lähtökohtana on perusopetuksen uuden opetussuunnitelman tavoitteet.

Koulun tilat on sijoitettu kahteen kerrokseen. Tilat on jaettu neljän–viiden opetusryhmän soluihin. Yhden solun oppilaat voivat toimia yhteisessä avotilassa. Koulun sydän on käytettävissä laajalti moninaisissa tilaisuuksissa, kuten vanhempainilloissa sekä kansalaisopiston ja yhdistysten toiminnassa.