Kehätien monivuotinen suunnittelu käyntiin

Raisiossa pidetty E18-kehätien parantamishankkeen esittely oli niin suosittu, että väki suorastaan jonotti valtuustosaliin.

Turun kehätien, E18-valtaväylän, Naantalin ja Raision välinen yhteys kokee tulevina vuosina täydellisen muutoksen. Euroopan Unionin ydintieverkkoon kuuluva E18 ei nykyisellään täytä EU:n vaatimuksia, joten se tulee rakentaa uuteen kuosiin vuoteen 2030 mennessä.

RAISIO, NAANTALI. Raision kaupungintalolla järjestettiin torstaina 21. syyskuuta yleisötilaisuus, jossa esiteltiin Turun kehätien Naantalin ja Raision välille valmistuvaa yleissuunnitelmaa. Suunnitelma tullee valmiiksi vasta useamman vuoden kuluttua, mutta tiehanke koetaan siinä määrin kiinnostavaksi, että Raision kaupunginvaltuuston sali oli torstai-illan tilaisuudessa aivan täynnä ihmisiä.

Ruonan yhdystien ja Raision keskustan välinen osuus muuttuu nelikaistaiseksi. Tasoliittymät korvataan eritasoliittymillä, nykyisiä eritasoliittymiä parannetaan ja osaan rakennetaan liikennevalo-ohjaus. Muutoksilla vastataan jatkuvasti kasvaviin liikennemääriin ja sataman suunnasta tulevan raskaan liikenteen vaatimuksiin.

Yleinen mielipide tien parannusta kohtaan on kannustava. Toki huolenaiheitakin on, esimerkiksi melu ja tärkeän lintualueen, Raisionlahden, säilyminen lintujen suosikkivesistönä. Molempiin huoliin Ely-keskuksen konsulttina toimivalla Jouni Lehtomaalla oli huojentavaa sanomaa.

Tällä hetkellä tuon yhdeksän kilometrin matkalla on melualueella asuvia ihmisiä noin 300. Tieparannukseen kuuluvat laajamittaiset melusuojaukset, joten hankkeen valmistuttua melualueella asuu enää noin 20 ihmistä – jos hanke toteutuu nykyisen suunnitelman mukaisesti, kertoi Lehtomaa.

Lehtomaa kuitenkin myönsi, että luonnon monimuotoisuus hankkeessa kärsii hieman.

Etenkin Raisionlahteen on kiinnitetty erityisen paljon huomiota. Tilannetta ei missään nimessä ole tarkoitus huonontaa, mutta Raisionlahden alue on ongelmallinen, tunnusti Lehtomaa.

Tunneli herätti kysymyksiä

Raision keskustan yrittäjät ovat huolissaan E18-projektiin liittyvästä Raision keskustan maankäytön kehittämisestä, jonka pääpiirteenä on kehätien kulkeminen Raision keskustan kohdalla jopa noin 450 metrin matkan tunnelissa. Tunnelin pelätään vähentävän Raision keskustassa asiointia.

Torstaina tunnelin nosti esiin vihreiden kaupunginvaltuutettu Saila Rintee, joka kummasteli, miksei esittelytilaisuudessa mainittu tunnelia sanallakaan.

Raision keskustan osalta ollaan etenemässä tiesuunnitelman laatimiseen, joka alkaa marraskuussa ja kestää noin kaksi vuotta. Keskustan tiesuunnitelmasta, joka siis sisältää tämän tunnelin, tullaan vielä pitämään oma, erillinen yleisötilaisuutensa täällä Raisiossa, lupasi projektipäällikkö Vesa Virtanen.

110 miljoonan euron kustannusarvio

Tien parantamisella on kuitenkin valtavasti hyviä puolia. Jokainen, joka kulkee väliä työmatkaliikenteen mukana, tietää, miten ruuhkainen pätkä voi pahimmillaan olla.

Tämä on kannattava hanke. Vaikka kustannusarvio onkin 110 miljoonaa euroa, olemme laskeneet, että yhteiskunnallinen hyöty on lopulta suurempi, kun isot liikennemäärät pystyvät ajamaan välin paljon nykyistä nopeammin, nimenomaan ruuhka-aikaan, kertoi Lehtomaa.

Etua tulee myös pyöräilijöille ja jalankulkijoille, sillä kevyenliikenteenväylät muutetaan turvallisemmiksi ja koko yhdeksän kilometrin välin kattaviksi.

Marko Vuosjoki