Liedon Valmakodin remontti valmistunee vuoden lopulla

Vanhaa Valmaa kunnostetaan parhaillaan Liedossa. Seutusanomien arkistokuva.

LIETO. Liedon Valmakodin vanhan osan kunnostus on käynnistynyt. Korjausurakan yhteydessä tiloihin rakennetaan ryhmäkoti 12 asukkaalle ja vuokra-asuntoja kuudelle asukkaalle.

– Tavoitteena on, että remontti valmistuu vuoden loppuun mennessä, Liedon vanhuspalvelujohtaja Ulrika Lundberg kertoo.
– Korjaustoimenpiteitä aloitellaan parhaillaan vanhassa osassa rakennusta, joka on ollut kesäkuusta alkaen tyhjä asukkaista, lisää Lundberg.

Vanhan Valman 19 asukaspaikkaa tyhjennettiin kesällä asteittain siten, että nykyiset asukkaat siirtyivät toisiin kunnan yksikköihin tai yksityissektorin yksikköihin. Siinä tapauksessa, jos asukkaat ovat halunneet jäädä Valmakotiin, on heidät pyritty siirtämään Valmakodin uudelle puolelle, jossa tarjotaan tehostettua palveluasumista.

Korjatun Valmakodin ensimmäiseen kerrokseen tulee tukiasuntoja, toisen kerrokseen eli niin kutsuttuun Kotolaan muodostuu kaksi ryhmäasuntoa ja pohjakerrokseen sijoitetaan tiloja ryhmätoiminnalle sekä palveluyrittäjille. Pohjakerroksen tiloihin hankitaan myös kuntoiluvälineitä asukkaiden tarpeisiin.

Muutoksen tavoitteena on monipuolistaa ikääntyvien kuntalaisten asumisvaihtoehtoja, etenkin yksinasuvien ikäihmisten osalta. Haluamme lisätä turvallisia asumisvaihtoehtoja, joissa ikäihminen pystyy itsenäisesti päättämään tarvitsemistaan palveluista.

Osana hankesuunnitelmaa on valmisteltu Liedon tehostetun palveluasumisen pihasuunnitelma. Uuden terveysliikuntastrategian mukaisesti pihassa toteutetaan sekä vanhuksille että lapsille soveltuvia lähiliikunta-alueita. Lisäksi pihasuunnitelman toteuttaminen loiventaisi pääsisäänkäynnin jyrkkää mäkeä ja Valmakodin pääsisäänkäynti olisi silloin esteettömämpi.

Pihasuunnitelmankin sisältävä kustannusarvio on yhteensä noin 400 000 euroa, josta kiinteistön kunnostukseen osoitetaan lähes 250 000 euroa.

Katariina Mäkinen-Önsoy