Rymättylän vesi taas juomakelpoista

RYMÄTTYLÄ. Raision kaupungin terveysvalvonta tiedottaa, että tänään 19.5. talousveden keittokehotus päättyy Rymättylän Montolan, Ritalan, Röölän, Pitkäluodon, Koivusaaren, Airismaan ja Aaslan alueilla, ja vettä voi käyttää normaalisti.

Vedenjakelualueelta otettujen näytteiden perusteella vesi täyttää talousveden laatuvaatimukset ja -suositukset. Myös veden klooraus on päättynyt. Talousveden laatua seurataan tihennetyllä näytteenotolla.

Vedenjakelun keskeytys johtui 17.5. tapahtuneesta vesijohtorikosta Kirkkolahden eteläpäässä.

TSS