Hallitus on unohtanut ammattikorkeakoulut soveltavan tutkimuksen tekijöinä

– Suomalainen talouskasvu tarvitsee tuekseen määrätietoista tutkimus- kehitys ja innovaatiotoimintaa. Valitettavasti hallituksen koulutusvihamielinen asenne on vienyt edellytyksiä tältä toiminnalta. Suunta on saatava ripeästi muuttumaan, vaatii kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen Eeva-Johanna Eloranta (sd.).

– Erityisesti ammattikorkeakoulujen resursseja ei ole hyödynnetty riittävästi TKI-toiminnassa. Ammattikorkeakoulut tarvitsevat omaa tutkimus- ja kokeilulähtöistä strategista tutkimusrahoitusta, jonka avulla ammattikorkeakoulujen osaaminen käytännönläheisessä soveltavassa tutkimustoiminnassa tulee vahvemmin hyödynnettyä.  Hallituksen viime vuoden syksyllä aloittama kaksivuotinen innovaatiosetelikokeilu on hyvä, mutta riittämätön askel oikeaan suuntaan. Innovaatiosetelikokeilu tulee vakinaistaa ja sitä tulee laajentaa. Rahoitusta tarvitaan lisää ja myös mikroyritykset ja alkavat yritykset tulee saada sen piiriin, Eloranta painottaa.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n toteuttamassa rakenteellisen kehittämisen selvityksessä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta huomattiin, että ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta on vahvaa ja se on vakiintunut osaksi suomalaista tutkimus- ja innovaatiojärjestelmää. TKI-toimintaan olennaisesti liittyvät innovaatioekosysteemit ovat ammattikorkeakoulujen vahvuus, jota ei kuitenkaan hyödynnetä ja tueta riittävästi Suomessa. Vahvuuksina nousivat esiin myös korkean osaamisen sekä käytännönläheisyyden ja ratkaisukeskeisyyden yhdistäminen osana vahvaa yhteistyötä sidosryhmien, kuten työ- ja elinkeinoelämän, kanssa. Lisäksi sidosryhmien ja opiskelijoiden osallistaminen TKI-toimintaan ja innovaatioekosysteemeihin on suuri voimavara.

OECD:n tekemässä Suomen tutkimus- ja innovaatiopolitiikan maa-arvioinnin luonnoksessa Suomea kannustetaan kansainvälistämään innovaatiojärjestelmää ja t&k-toimintaa sekä kokoamaan tutkimusresursseja vahvemmiksi kokonaisuuksiksi. Korkeakoulu-uudistusta tulee jatkaa määrätietoisesti eteenpäin. Uusien yhteistyö- ja osaamiskeskittymäjärjestelyjen keinoin on edistettävä sekä tieteellistä tutkimusta että elinkeinoelämän kannalta relevanttia tutkimusta kuin myös näiden keskinäistä linkittymistä.

– Suomi tarvitsee uusia panoksia erityisesti innovaatioekosysteemien hyödyntämiseen. Ammattikorkeakoulut ovat vahvoja toimijoita innovaatioekosysteemeissä, mitä ei kuitenkaan hyödynnetä ja tueta riittävästi Suomessa, Eloranta kertoo.

Eloranta on jättänyt aiheesta hallitukselle kirjallisen kysymyksen.

Eeva-Johanna Eloranta