Raision lukio ja Turun yliopisto yhteistyöhön yrittäjyysopinnoissa

Raision lukion rehtori Leena Laakso ja Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen allekirjoittivat oppilaitosten välisen yhteistyösopimuksen koskien yrittäjyysopintoja. Kuva: Teemu Heinonen.

Koulumaailmassa on herätty antamaan oppeja yrittämiseen. Raision lukio ja Turun yliopisto solmivat yhteistyösopimuksen koskien yrittäjyyskasvatuksen opintoja.

KOULUTUS. Raision lukio allekirjoitti viime viikolla Turun yliopiston kanssa yhteistyösopimuksen, jonka tarkoituksena on vahvistaa oppilaitosten välistä kanssakäymistä liittyen yrittäjyyskasvatuksen opintoihin. Oppilaitoksissa pidetään tärkeänä sitä, että nimenomaan yrittäjyyteen valmistavien oppien määrään ja laatuun panostetaan.

– Tämä on erittäin tervetullut lisä yliopistoon ja sopii hyvin viime vuonna laadittuun strategiaan, jossa yrittäjyys on keskeisenä kehityskohteena, Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen sanoo.

– Perimmäinen ajatus on se, että suomalainen yhteiskunta muokkautuu koko ajan siihen suuntaan, että pienet ja keskisuuret yrittäjät ovat keskeisessä osassa elinkeinoelämää, Väänänen jatkaa.

Koulusta kipinä yrittäjyyteen

Oppilaitoksissa uskotaan, että yrittäjyyden tielle lähtemisen kynnys madaltuu, mikäli oppeja aletaan antamaan mahdollisimman varhain. Raision lukiossa on toiminut jo usean vuoden ajan yrittäjyyslinja, mikä on ollut omiaan kasvattamaan opiskelijoista potentiaalisia yrittäjiä.

– Koko maan kehittymisen kannalta on ratkaisevaa, että yrittäjyyteen panostetaan, Raision lukion rehtori Leena Laakso sanoo.

– Opiskelijoiden kiinnostuksessa yrittäjyyteen on hiljattain tapahtunut dramaattinen muutos. Yrittäjyys kiinnostaa tänä päivänä huomattavasti enemmän kuin vielä vuosikymmen sitten. Yrittäjyys pitäisikin saada kiinteäksi osaksi opintoja oppialasta riippumatta, Väänänen tuumaa.

Turun yliopiston yrittäjyyden professori Jarna Heinonen on huomannut, että oppilaitoksessa saatu kipinä voi edesauttaa tehtäessä valintoja oman tulevaisuuden suhteen.

– Pedagogiikkakin on muuttunut yhdessä tekemisen suuntaan. Sekin tasoittaa maata yrittäjyyden suuntaan. Koulussa voi saada sysäyksen ja huomata, ettei yrittämisessä olekaan kyse mistään tähtitieteestä, Heinonen sanoo.

Koululaitosten edustajat vakuuttavat, ettei yrittäjäksi synnytä, eikä tarvitse myöskään olla syntynyt suotuisten tähtien alla voidakseen toimia yrittäjänä.

– Emme mekään tavoittele sitä, että kaikista pitäisi tulla suoraan yrittäjiä, vaan että siihen olisi optio vaikka jossain kohtaa omaa työuraa. Palkkatyöstä yrittäjäksi siirtymisen pitäisi olla luonnollista ja luontevaa, Heinonen sanoo.

Kimmo Muttilainen