Kaupungin työntekijöille työsuhdematkalippu

Turun kaupungin työntekijöillä oli käytössään työsuhdematkalippuetu elokuusta 2007 vuoden 2014 loppuun saakka. Se kuitenkin poistettiin kaupungin huonon taloustilanteen johdosta.

Turun kaupungin yksi strateginen tavoite on lisätä työmatkaliikenteessä joukkoliikenteen käyttöä ja vähentää henkilöautoliikennettä. Tämä tärkeä tehtävä on annettu Turun kaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmä FÖLI:lle, joka on kehittynyt voimakkaasti viimeisen parin vuoden aikana. Se on myös tällä hetkellä yksi menestyneimpiä ja eniten kuntalaisilta kiitosta saaneista palveluistamme.

Turun kaupungin talous kääntyi positiiviseksi vuonna 2016, kaupungin työntekijät ovat tehneet työnsä hyvin. Taloustilanteen parannuttua ja kiitokseksi kaupungin työntekijöille hyvästä työstä olisi perusteltua ottaa työsuhdematkalippu jälleen käyttöön.

Turun esimerkki Isona työnantajana kannustaisi varmasti myös muita työnantajia ottamaan työsuhdematkalipun omille työntekijöilleen.

Turun tavoitteena on olla hiilineutraali kaupunki vuonna 2040. Käytännössä hiilineutraali Turku tarkoittaa puhtaampaa hengitysilmaa ja luontoa, vähemmän sairauksia, vähemmän liikenneruuhkia ja vähemmän henkilöautojen parkkiongelmia.

Mitä enemmän saamme ihmisiä henkilöautoista joukkoliikenteen käyttäjiksi sen lähempänä tuota tavoitetta olemme.

Edellä esitetyin perustein esitämme, että kaupunki ottaa jälleen työntekijöidensä käyttöön työsuhdematkalipun.

SDP:n valtuustoryhmä / Mika Maaskola