Airiston Nuorkauppakamari: Yhteysalusliikennettä kehitettävä ilman matkustajamaksuja

MIELIPIDE. Airiston Nuorkauppakamari on huolissaan Turun saariston tulevaisuudesta mikäli liikenne- ja viestintäministeriön esittämä yhteysalusliikenteen maksullisuus toteutuisi. Maksullisuuden myötä saariston matkailuyrittäjä, kalastaja tai maanviljelijä olisi eri asemassa kuin mantereella toimiva kilpailija.  Myös saariston asukkaiden päivittäiset työ- ja koulumatkat nousisivat kohtuuttoman kalliiksi.

Airiston Nuorkauppakamarin projektipäällikkö Otto Salonen kertoo, että saaristossa toimivien yritysten haastattelut paljastavat huolestuneen ilmapiirin.

− Eräs matkailuyrittäjä mm. kertoo, että sen jälkeen kun uutisointi yhteysalusliikenteen mahdollisesta maksullisuudesta alkoi, he eivät ole saaneet yhtään mökkivarausta suomalaisilta asiakkailta. Lauttamaksut kun kaksinkertaistaisivat kalastusporukoiden viikonlopun kustannukset. Sama yrittäjä kertoo, että lasten päiväkotikuljetukset tulisivat maksamaan 800 euroa kuukaudessa ja kerran viikossa tehtävät kauppamatkat maksaisivat 8 000 euroa vuodessa, Salonen sanoo.

− Ministeriö on laskenut yhteysalusliikenteen maksullisuuden tuovan valtiolle noin 4 miljoonan euron säästöt, josta ajoneuvojen kuljetusmaksujen odotetaan tuovan 1,9 miljoonaa euroa. Laskelma perustuu arvioon, jonka mukaan matkustajamäärät pysyisivät nykyisellään.  Arvioidut lipputulot esitetyillä hinnoilla jäisivät todennäköisesti kuitenkin saavuttamatta, Salonen lisää.

Ministeriö on myös esittänyt, että yhteysalusliikenteen maksullisuus on välttämätön edellytys markkinaehtoisen liikenteen kehittymiselle saaristoalueella.

− Sinällään jo hyvin optimistisessa kannattavuuslaskelmassa liikennöintikuluista tulisi vain 23 % lipputuloista. Tämä osoittaa, että ilman valtion tukea saariston asukkaiden tarpeita vastaavan markkinaehtoisen lauttaliikenteen käynnistyminen ei ole realistinen tavoite, Salonen toteaa.

− Yrittäjyyden huomattava vaikeutuminen saaristossa aiheuttaisi myös yhteisöverojen menetykset, jatkaa Salonen.

Airiston Nuorkauppakamari on lähettänyt lausunnon liikenne- ja viestintäministeriölle, jossa se ehdottaa maksullisen yhteysalusliikenteen sijaan sen kehittämistä sekä tarpeen vaatiessa reittien ja aikataulujen optimointia.