Petäsmäessä harvennetaan metsää: asukkaille tiedotustilaisuudet 13.12. ja 3.1.

RAISIO. Raision kaupunki teettää metsän hakkuuta Petäsmäen länsi- ja eteläpuolella sijaitsevassa metsässä yhteensä 37 hehtaarin alueella. Tavoitteena on parantaa liian tiheäksi kasvaneen metsän elinoloja. Tarkka hakkuualue ja tehtävät toimenpiteet näkyvät kuvassa olevasta kartasta.

Petäsmäen ja lähialueiden asukkaille pidetään metsän hakkuista kaksi tiedotustilaisuutta Honkakadun kääntöpaikan tuntumassa tiistaina 13.12. klo 10 ja tiistaina 3.1. klo 14. Tilaisuuksissa voi esittää hakkuuseen liittyviä omia toiveita ja kommentteja.

Hakkuu on tarkoitus aloittaa tammikuun aikana. Jos maa ei kuitenkaan jäädy riittävästi eikä tammikuussa ole lunta, joudutaan hakkuuta siirtämään maastovaurioiden välttämiseksi.