Loimaan ja Vakka-Suomen sairaaloiden yöpäivystys lopetetaan niin nopeasti kuin mahdollista

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus käsitteli tiistaina 8. marraskuuta vuosien 2016–2019 talousnäkymiä.

Hallitus päätti esityksen mukaisesti edellyttää, että Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos lopettaa Tyksin Loimaan ja Vakka-Suomen sairaaloiden yöpäivystyksen niin nopeasti, kuin se on ostopalvelusopimuksen mukaan mahdollista ja toiminnallisesti järkevää, kuitenkin viimeistään 30.4.2017 mennessä.

Hallitus edellyttää, että lähisairaaloiden ilta-aikainen päivystys sekä riittävä keskitetty ja videopohjainen konsultaatiopalvelu turvataan lähisairaaloiden muun toiminnan vähenemisestä vapautuvalla resurssilla.

Päätöksessään hallitus edellyttää myös, että sille valmistellaan päätösesitys Tyks Vakka-Suomen ja Loimaan sairaaloiden leikkaustoiminnan keskittämisestä siihen hallituksen kokoukseen, joka seuraa terveydenhuoltolain muutoksen hyväksymistä.

Yöpäivystyksen lopettamisesta varoja ensihoitoon

Talousarviokäsittelyn yhteydessä hallituksen jäsen Aimo Suikkanen esitti Seppo Lehtolan kannattamana, että perusterveydenhuollon yöpäivystyksen poikkeusluvan hylkäämisestä huolimatta Vakka-Suomessa ja Loimaalla jatkettaisiin perusterveydenhuollon yöpäivystystä ja sille haettaisiin uudelleen poikkeuslupaa. Hallitus äänesti asiasta ja päätti pitäytyä talousarviossa äänin 13–4.

– Talousarviossa on varauduttu päivystystoiminnan loppumiseen siten, että vastaavat määrärahat siirretään ensihoidon varallaolon vahvistamiseen Laitilassa ja Loimaalla. Hallituksessa ei tehty esitystä, mistä vastaavat varat osoitettaisiin ensihoidon vahvistamiseen, hallituksen puheenjohtaja Piia Elo toteaa.

– Muutos STM:n päätökseen tulisi hakea oikaisuvaatimusten kautta, ei uusimalla samaa hakemusta. Nyt on tärkeää löytää keinot hoitaa alueen väestö muuten parhaalla mahdollisella tavalla, Elo sanoo.

Hallitus hyväksyi kokouksessaan kalliin hoidon tasausrajaksi 80 000 euroa aiemman 60 000 euron sijaan sekä omavelkaisen takauksen Medbit Oy:n tekemille enintään 15 miljoonan euron suuruisille leasing-rahoitussopimuksille vuoden 2019 loppuun voimassa olevana takauslimiittinä.

Tämän vuoden tavoitteena 3,3 miljoonan ylijäämä

Hallitus päätti, että kuluvana vuonna tavoitellaan 3,3 miljoonan euron ylijäämäistä tulosta.

Hallitus esittää, että valtuusto myöntäisi Tyks-Sapa-liikelaitokselle kuluvalle vuodelle 6,4 miljoonan euron ylitysoikeuden sitoviin nettokuluihin ja hieman yli miljoonan euron ylitysoikeuden investointimenoihin.

Kuntayhtymätasolla ja sairaanhoitopiirin muissa yksiköissä sitovat nettokulut ovat alittumassa. Kuntayhtymän sitovien nettokulujen arvioidaan kasvavan kuluvana vuonna vain 0,2 prosenttia viime vuodesta.

Talouden vakauttamisohjelmassa jäsenkuntien maksuosuuksien keskimääräiseksi vuosikasvuksi vuosina 2012–2021 on sovittu enintään 3,8 prosenttia. Samalla myös investointeja sopeutetaan velkaantumisen hallitsemiseksi ja taseen tervehdyttämiseksi.

– Hallituksen talousarvioesitys vuodelle 2017 on laadittu realistiseksi, mutta ei kuitenkaan löysäksi. Jäsenkuntalaskutus kasvaa ensi vuonna 0,9 prosenttia vuoden 2016 talousarvioon verrattuna, VSSHP tiedottaa.

Vuoden 2017 talousarvion tulostavoitteena on 5,6 miljoonan euron ylijäämä

Vuoden 2018 taloussuunnitelmassa jäsenkuntatuotot kasvavat vain 0,6 prosenttia, eli 3,5 miljoonaa euroa. Kilpailukykysopimus pienentää edelleen palkkamenoja, mutta palvelujen ja materiaalikustannusten odotetaan kasvavan 1,5 prosenttia. Jos alijäämät voidaan kuitata taseesta pois vuonna 2017, voidaan vuonna 2018 tavoitella nollatulosta.

Vuoden 2019 taloussuunnitelmassa jäsenkuntatuotot kasvavat 1,4 prosenttia. Palvelujen ja materiaalien lisäksi palkkamenot kasvavat 1,5 prosenttia kilpailukykysopimuksen edullisen vaikutuksen poistuessa ja palkankorotusten tullessa taas ajankohtaisiksi.

Vuonna 2017 investointeja suunnitellaan tehtävän 47 miljoonalla eurolla ja sitten 24 miljoonalla vuonna 2018 ja 28 miljoonalla vuonna 2019. Vuonna 2017 varaudutaan muun muassa uuden pysäköintitalon rakentamiseen, Kantasairaalan vieressä olevan ns. Mikron tontin hankintaan sekä lääkehuoltorakennuksen ja hallintorakennuksen korjaukseen. Investointimenot eivät sisällä T3-sairaalan rakentamista, joka katetaan rahoitusleasingillä.