Varissuo–Lausteen yhdyskuntatyöryhmän kehittämiskokouksessa heiteltiin ideoita ryhmän tulevaisuudesta

VARISSUO, LAUSTE. Varissuo-Lausteen yhdistyskuntatyöryhmä toivoo itselleen uusia suuntaviivoja. Vanhoja toimijoita on jäämässä ryhmästä pois ja kaupunki ollaan vihdoin saatu mukaan aktiiviseksi osapuoleksi. Kaikilla on yhteinen tahtotila siitä, että ryhmä on tärkeä ja säilyttämisen arvoinen, mutta missä muodossa se toimii jatkossa? Sitä pohdittiin ensimmäisessä kehittämispalaverissa 28. lokakuuta Yhdessä-yhdistyksen tiloissa.

Paikalla olivat yhdyskuntatyöryhmän puheenjohtaja Alpo Lähteenmäki sekä Vaalan omakotiyhdistyksen yhdyshenkilö ja kirkkovaltuutettu Päivi Salminen, Mauri Kivilaakso Akseli-kiinteistöpalveluista, Normaalikoulun rehtori Satu Kekki, Turun kaupungin aluetyön kehittäjä Katri Aarnivaara ja Saila Holm Yhdessä-yhdistyksestä.

Mitä tahansa lopulta päätämme, on tärkeää, että pitkäjänteisyys on yksi tärkein asia, sillä muuten tuloksia on vaikea nähdä, Lähteenmäki sanoo.

Lisää maahanmuuttajia mukaan!

Vuonna 1995 yhdyskuntatyöryhmä järjesti suuren kokouksen, jossa nostettiin esiin myös huoli maahanmuuttajien määrän kasvusta alueella.

Silloin kaupungilta vakuutettiin, ettei maahanmuuttajien osuus nouse Varissuolla koskaan yli 8 prosentin, muistelee Lähteenmäki.

Ja nyt se on 45 prosenttia, mikä on ylivoimainen Suomen ennätys, lisää Kivilaakso.

Maahanmuuttajien suuri osuus on yksi niistä syistä, joiden vuoksi yhdyskuntatyöryhmän toiminta nähdään tärkeäksi. Jatkossa yhdyskuntatyöryhmä toivoisi, että saisi ryhmään mukaan enemmän maahanmuuttajataustaisia ihmisiä. Heitä pyritään tavoittamaan ja aktivoimaan muun muassa Moniku-verkoston ja Yhdessä-yhdistyksen kautta.

Turun malli tuo aluetyön joka paikkaan

Katri Aarnivaara kaupungilta kertoi, että Turku on päättänyt panostaa aluetyöhön. Jokaiselle alueelle perustetaan vuoteen 2018 mennessä alueen asioita käsittelevä virkamiespöytä ja kumppanuuspöytä, jossa virkamiespöytää täydennetään yhdistysaktiiveilla.

Näin on tarkoitus saada kuuluviin kolmannen sektorin tarpeet, selittää Aarnivaara.

Varissuolle tällaista ryhmää ei tarvitse perustaa, sillä yhdyskuntatyöryhmä ajaa saman asian.

Kaupunki on kuitenkin saanut palautetta, että Lausteen asukkaat kaipaisivat lisää palveluja, yhteisöllisyyttä ja mahdollisesti pientä omaa ryhmää, joka voisi keskittyä tiettyihin asioihin, hän kertoo.

Varissuon yhdyskuntatyöryhmän historia juontaa vuoteen 1986. Lauste tuli mukaan ryhmään noin kymmenen vuotta sitten. Nyt yhdyskuntatyöryhmä on huolissaan Lausteen roolista, sillä ryhmästä on muodostunut Varissuopainotteinen. Toisaalta kokouksessa tunnustetaan myös se, ettei Lausteella ole yhtä paljon aktiivista asukastoimintaa kuin Varissuolla.

Seuraavaan kokoukseen yritetään saada Lausteen puolelta ihmisiä mukaan, jotta asiasta voidaan keskustella paremmin. Mukaan toivotaan erityisesti aktiivisia asukkaita, paikallisten yhdistysten edustajia ja Henrikin seurakuntaa.

Oma logo?

Kokouksessa pohdittiin myös alueen oman logon tai pinssin tekemistä yhteishengen parantamiseksi. Sellaisen voisi kehittää vaikka asukkaille tai Normaalikoulun oppilaille suunnatulla kilpailulla.

Seuraava kokous pidetään perjantaina 17.2.2017. Silloin muotoillaan varsinainen esitys ryhmän tulevaisuudesta, joka esitellään yhdyskuntatyöryhmän kokouksessa Normaalikoululla 23.3.2017 klo 14.

Janica Vilen