Tyksin T3-uudisrakennustyömaan betonirakenteissa vakava lujuusongelma

TURKU. Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) T3-sairaalarakennuksen työmaan betonitutkimukset ovat edenneet. Tutkimustulosten mukaan kansirakenteen perustuksissa ja pystyrakenteissa käytetyn betonin lujuusongelma on laaja ja vakava.

Tyksin työmaalla havaittiin laatuongelmia betonin lujuudessa lokakuun puolivälissä ja työmaan betonityöt keskeytettiin viikkoa myöhemmin tilaajan ja urakoitsijan yhteisellä päätöksellä. Betonirakenteista porattiin tarkentavia tutkimuksia varten näytteitä, joita ovat tutkineet Contesta Oy:n ja VTT Service Oy:n betonitekniikkaan erikoistuneet asiantuntijat.
Valmistuneiden asiantuntijalausuntojen perusteella käytetyn betonin loppulujuus ei tule vastaamaan vaatimuksia. Näytteiden vertailulujuusarvot olivat 28–30 MPa (megapascalia), kun vaadittava suunnittelulujuus pitäisi olla 45 MPa.  Myös rakenteiden todellisia käyttö- ja onnettomuustilanteiden jännitystiloja on tarkasteltu, eikä alentuneilla lujuusarvoilla saavuteta riittävää varmuuskerrointa.

Vialliset betonirakenteet rakennettava uudelleen

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin T3-projektijohtajan Timo Seppälän mukaan tässä tilanteessa rakenteiden korjaaminen ei ole riittävä toimenpide.

– Tutkimuksissa on selvitetty mahdollisuutta vahvistaa rakenteita erilaisilla toimenpiteillä. Niiden tekeminen on kuitenkin vaikeaa ja selvitysten mukaan ei kuitenkaan ole varmuutta siitä, että lopputulos vastaisi suunnitelmien mukaista betonirakennetta, sanoo Seppälä.

Sairaanhoitopiirin kiinteistöjaosto edellyttää, että rakentamisen osapuolet ryhtyvät välittömiin toimenpiteisiin viallisten rakenteiden purkamiseksi ja rakentavat ne uudelleen. T3-työmaan perustus- ja pystyrakenteissa eli betonikannen tukirakenteissa on vialliseksi osoittautunutta betonia yhteensä noin 3 000 kuutiota.

Betonin lujuusongelman aiheuttanutta syytä ei ole nyt tehdyissä tutkimuksissa voitu vielä tarkentaa. Asian lisätutkimista jatkavat pääurakoitsija Lemminkäinen Infra Oy ja betonimassan toimittanut Rudus Oy.

T3-sairaalan rakentaminen viivästyy

T3-sairaalan kansiurakan oli määrä olla kokonaisuudessaan valmis 30.11.2017. Tämän hetkisen alustavan arvion mukaan betonin laatuvirheestä aiheutuu noin 8–10 kuukauden viive kansirakenteen valmistumiseen. Sairaalan rakentaminen kansirakenteen päälle pitkittyy saman verran. Vastaavasti U-sairaalasta luopuminen viivästyy.

– Tilanne on erittäin valitettava, mutta olemme tyytyväisiä siitä, että sairaanhoitopiirin laadunvalvonta toimi työmaalla asianmukaisesti ja ongelmiin puututtiin heti kun ne huomattiin, summaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä.

– On tärkeää, että asiassa päästää pikaisesti eteenpäin, koska T3-sairaalarakennuksen saaminen käyttöön on sairaanhoitopiirille ja sen henkilöstölle erittäin tärkeää. Odotamme T3:n käyttöönottoa erityisesti puhtaan sisäilman ja tehokkaampien hoitoprosessien takia, hän jatkaa.

Setälän mukaan viivästymisestä aiheutuu kustannuksia myös sairaanhoitopiirille, mutta niiden ei pidä siirtyä kuntien ja veronmaksajien kannettavaksi. Sairaanhoitopiiri lähtee kuitenkin siitä, että betonirakenteet toteutetaan sovitun mukaisina ja että laatupoikkeamasta aiheutuvat välittömät ja välilliset kustannukset korvataan sille täysimääräisenä. Asian jatkoselvittely on ensisijaisesti pääurakoitsijan ja sen sopimusosapuolien välinen asia.

TSS