MIELIPIDE. Vanhukset, kyllä teistä keskustellaan – tämänkin lehden palstoilla aina silloin tällöin. Valitettavasti vanhustenhuollon kehittäminen ja ongelmien poistaminen ei etene vain juttelemalla. Kun tarkastellaan suomalaisen vanhustenhuollon tilannetta tänä päivänä ja kehitystä menneinä vuosina niin on todettava, että mitään valtavia loikkia parempaan ei ole nähty. Vastuullista, todelliseen tietoon perustuvaa sekä tavoitteellista keskustelua pitää kuitenkin käydä laajasti kansalaisten keskuudessa.

Vanhusten edellytykset vaikuttaa omaa asemaansa ovat luonnollisesti varsin vähäiset. Tämä vaikuttamisen ja vaatimisen heikkous näkyy poliittisessa päätöksenteossa. Julkisten palvelujen resurssien lisäämistä vastustetaan ideologisista syistä. Vanhukset nähdään itsekeskeisen, ahneen ja vain omaa etua tavoittelevan joukon hyvinvoinnin esteenä ja ylimääräisenä taloudellisena kulueränä. Ei inhimillisesti arvostettavana, tasavertaisena ja tärkeänä ihmisryhmänä.

Hyvät vanhuksemme! Ennuste tulevaan ei näytä valitettavasti tällä hetkellä paremmalta. Kansantaloutemme pelastamisen nimissä tehtäviä säästötoimia ollaan edelleen säälimättömästi kohdistamassa puolustuskyvyttömien vanhusten suuntaan.

Vähimmäishoitajamitoitusta ei saatu vanhuspalvelulakiin. Käytännössä hoitajamäärän tilanne on se että olevaa mitoitusta 0,5 pitäisi nostaa. Mutta maamme hallitus tekee täysin päinvastoin. Se on päinvastoin ottanut tavoitteeksi hoitajamitoituksen edelleen laskemista jopa 0,4:ään.

Terveydenhuollon ennaltaehkäisevää vaikutusta mitätöitiin merkittävällä tavalla maamme hallituksen toimesta 24 prosentin asiakasmaksujen korotuksella.

Vanhainkotien tilalle on keksitty tehostettu palveluasuminen. Tästä ansiokas kirjoitus ts 28.9 otsikolla ”Laitoshoidosta palveluasumiseen – kenen etu?”

Tehostetun palveluasumisen ja vanhustenhuoltoon suunnattujen raskaiden säästötoimien myötä eriarvoisuus vanhusten hoidossa ja keskuudessa lisääntyy. On kehittymässä syrjäytyneiden ja köyhien vanhusten joukko.

Tuleeko paljon puhutun sote-uudistuksen mukana suomalaisen vanhustenhuollon pelastus? Monesta hankkeen valmistelun yhteydessä esille tulleesta kohdasta voi päätellä, että saattaa käydä päinvastoin.

Alpo Lähteenmäki

Turun kaupunginvaltuutettu

sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen ( vas )