Terveyspalveluihin riittävä rahoitus

Mielipide

Alpo Lähteenmäki ja Anna Mäkipää vierailivat Varissuon terveysasemalla ja aikovat vierailla myös muissa toimipisteissä. Hilkka Ipatti (keskellä) kertoi terveysaseman kuulumisia.

MIELIPIDE. Varissuon terveysasemalla ei-kiirellinen jono lääkärille on kolme viikkoa. Tilanne on myös se, että kaikille päiville ei ole saatavilla akuuttilääkäriaikoja niitä tarvitseville. Tilannetta saataisiin parannettua sillä, että vuoden verran avoimena ollut lääkärin vakanssi saataisiin täytettyä.

Terveyspalveluissa on jo tehty hyvää ja pitkäjänteistä työtä, kuntalaisten lääkärijonojen saataisiin lyhentämiseksi. Tätä tulee edelleen jatkaa, sillä hoitoonpääsyn pitkittyessä paraneminenkin vie oikea-aikaista hoitoa pitempään. Kun päästään ajoissa hoitoon, tullaan myös nopeammin kuntoon. Lisäksi ajoittamalla hoito oikein, säästyy myös rahaa, kun lääkärille päästään jo ennen kuin tilanne mutkistuu.

Kun hoidettava väestö kasvaa, pitäisi myös henkilökunnan määrä mitoittaa vastaamaan palvelujen kysyntää. Varissuon terveysasemallakin tehdään lujasti töitä, mutta kun kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa, vähenee myös halukkuutta tulla sijaiseksi.Turun tulisi pikaisesti panostaa siihen, että lääkäripulan takia avoinna olevat vakanssit saadaan täytettyä. On varmistettava, että Turun kaupunkia pidetään hyvänä työnantajana ja tänne halutaan tulla töihin. Kun palveluissa on riittävä rahoitus, on ammattilaisilla myös vähemmän kiire hoitaa potilaitaan, ja silloin työympäristössäkin viihdytään paremmin.

Jos vakansseja on täyttämättä, on tilanne helposti se, ettei ennaltaehkäisevää työtä ehditä tehdä, kun kaikki aika menee sairauden hoitoon. Varmistamalla sen, että terveyspalveluissa on riittävä määrä lääkäreitä ja hoitajia, jää aikaa myös ennaltaehkäisevään työhön. Mitoittamalla terveyspalveluiden henkilöstön määrä riittäväksi, voidaan panostaa myös sairauksien ennaltaehkäisyyn, mikä on sairaanhoitoa halvempaa ja lisää myös kuntalaisten hyvinvointia.

Turussa tehdään tällä hetkellä lyhytnäköistä politiikkaa sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta, kun lautakunta päätti kokouksessaan 6.9. ottaa asiakasmaksujen enimmäismaksuluokan käyttöön kokoomuksen, keskustan ja SDP:n äänillä. Päätös iskee suoraan pienituloisiin turkulaisiin ja voi pahimmillaan jopa lisätä rahanmenoa, kun hoitoon hankkiutumista lykätään.

Turku on edelleen varakas kaupunki, jolla on monipuolinen elinkeinorakenne ja valoisat tulevaisuudennäkymät. Kaupungissa olisi todellakin varaa tehdä päätöksiä, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Anna Mäkipää (vas.)
sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen

Alpo Lähteenmäki (vas.)
kaupunginvaltuutettu
sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen