Paraisten Kirjalansalmen sillan suunnitelmia esiteltiin 12.9.

Kirjalansalmen silta havainnekuvassa pohjoisrannalta. Kuva: WSP Finland.

Nykyisen sillan korvaajaksi esitetyssä vinoköysi- ja liittopalkkisillan yhdistelmässä Paraisten puoli toteutettaisiin liittopalkkisiltana ja Kuusiston puolen pääaukko vinoköysisiltana.

PARAINEN. Paraisten Kirjalansalmen sillan suunnitelmaluonnoksia, tiejärjestelyitä, vaikutusarvioita ja Kirjalansaaren osayleiskaavan kaavamuutosaineistoa esiteltiin yleisölle maanantaina 12. syyskuuta.

Sillan hinta-arvio on noussut noin 51 miljoona euroon. Keväällä arvioitu 27–35 miljoonaa euroa kumoutui sillan ympäristövaikutusten selvittelyn yhteydessä. Ympäristövaikutuksia selvitettiin esimerkiksi melulaskennoin, salmen virtausmallilla sekä kevään ja kesän aikana tehdyillä luontoselvityksillä.

Hankkeessa Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) laatii yleissuunnitelmaa uudesta Kirjalansalmen kiinteästä yhteydestä. Suunnittelukohde on osa maantietä 180 ja sijaitsee Kaarinan ja Paraisten kaupunkien alueella. Tavoitteena on korvata nykyinen silta uudella kiinteällä yhteydellä.

Sillan uusiminen edellyttää kaavamuutosta Paraisten puolella salmea. Paraisten kaupunki on käynnistänyt Kirjalansaaren osayleiskaavan muutostyön rinnakkain sillan suunnittelun kanssa. Kaavoitukseen liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkaistu kaupungin kotisivuilla huhtikuussa. Kaavaluonnos asetetaan nähtäville syksyllä ja kaavaehdotuksen on määrä valmistua alkuvuonna 2017.

Toteutusvaihtoehtoina tutkittiin niin kutsuttua perussiltaa, jonka liittopalkkisiltapituus on noin 610 m ja alikulkukorkeus 16 m, sekä vinoköysi- ja liittopalkkisillan yhdistelmää, jonka pituus on noin 620 m ja alikulkukorkeus 16 m. Silta oletetaan rakennettavan nykyisen viereen 40–50 metrin etäisyydelle ja nykyinen purettavaksi uuden sillan valmistuttua.

Yleissuunnitelmassa esitetään hyväksyttäväksi vinoköysi- ja liittopalkkisillan yhdistelmä. Yhdistelmässä Paraisten puoli toteutettaisiin liittopalkkisiltana ja Kuusiston puolen pääaukko vinoköysisiltana.

Kirjalansalmen uuden sillan yleissuunnittelu käynnistettiin syksyllä 2015. Yleissuunnitelmassa on tutkittu uuden sillan sijoitusvaihtoehtoja ja rakennetyyppiä, tarvittavia tiejärjestelyjä sekä tunnelivaihtoehtoa. Nykyisen sillan itäpuolelle sijoittuva siltavaihtoehto todettiin selvityksissä parhaimmaksi ratkaisuksi muun muassa mahdollisen Kaarinan läntisen ohitustien järjestelyiden osalta.

TSS