Nauvon malli turvapaikanhakijoiden kotouttamisessa herättää mielenkiintoa

Emmaus Suomen puheenjohtaja Carina Aaltonen ja nauvolainen pakolaistukihenkilö Mona Hemmer. Kuva: Emmaus Suomi.

PARAINEN. Nauvon kunnantuvassa lauantaina 10. syyskuuta kokoontuneiden Suomen Emmaus-ryhmien syysseminaarissa käsiteltiin turvapaikanhakijoiden, romanikerjäläisten, työttömien ja muulla tavoin itsensä syrjäytetyiksi kokevien ihmisten integraatiota yhteiskunnan aktiivisiksi toimijoiksi.

Yhdessä korppoolaisten ja nauvolaisten osanottajien kanssa keskusteltiin integraatiokysymyksistä. Niin kutsuttu Nauvon malli herätti suurta kiinnostusta Emmaus-ryhmissä.

– Huomasimme, että nauvolaisilla ja Emmaus-ryhmillä on monia samankaltaisia toimintatapoja. Meillä on silti myös paljon opittavaa toisiltamme, Emmaus Suomen puheenjohtaja Carina Aaltonen kommentoi.

Nauvon mallissa monet paraislaiset yksityishenkilöt tekivät työtä Nauvoon viime vuonna tulleiden turvapaikanhakijoiden kanssa. Käytännön tapoja tukea kotoutumista oli muun muassa järjestää vapaa-ajantoimintaa, kieliopetusta ja kulttuuritapahtumia. Monet nauvolaiset osallistuivat antamalla aikaansa ja rahaansa. Toimintaa ohjasivat kunnioitus, empatia ja yhteenkuuluvuus.

Tilaisuudessa Emmaus-ryhmät kertoivat omasta toiminnastaan sekä maahanmuuttaneiden että muiden heikommassa asemassa olevien kanssa.

– Emmaus Westervikillä on Tammisaaressa kuntouttavaa työtoimintaa järjestävä työpaja, Emmaus Helsinki tukee eri tavoin esimerkiksi paperittomia, ja Emmaus Ålandilla on esimerkiksi tilapäistöitä välittävä keikkapooli, Aaltonen esittelee.

Syysseminaarissa solmittiin uusia kontakteja ja ideoitiin uusia yhteistyömuotoja. Kokouksen yhteydessä Emmaus Suomi hyväksyi kannanoton Suomen pakolaispolitiikasta. Kannanotossaan poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansainvälinen Emmaus-liike vastustaa Suomen pakolaispolitiikkaa.

Tänäpäivänä Nauvossa on enää viisi pakolaisperhettä. Yksi näistä perheistä valmisti 35 tilaisuuden osanottajalle päivällisen, ja näin integraation käytännöistä keskustellut seminaari päättyi sopivasti herkulliseen irakilaiseen ateriaan Hotelli Strandbossa.

TSS

Seminaarin osanottajia Nauvon kunnantuvan edessä. Kuva: Emmaus Suomi.
Seminaarin osanottajia Nauvon kunnantuvan edessä. Kuva: Emmaus Suomi.

 

Kannanotto: Emmaus Suomi vastustaa Suomen pakolaispolitiikkaa

Nykyisellä pakolaispolitiikallaan Suomi rikkoo lukuisia kansainvälisiä sopimuksia: Geneven sopimusta, Lapsen oikeuksien sopimusta, EU:n säädöksiä ja YK:n ihmisoikeuksien julistusta.

Me Suomen Emmaus-liikkeen edustajat emme voi hyväksyä tätä.

Kansainvälinen Emmaus-liike on useiden vuosien ajan työskennellyt vapaan liikkuvuuden puolesta. Suomen Emmaus-ryhmät auttavat siirtolaisia, turvapaikanhakijoita ja pakolaisia tarjoamalla työmahdollisuuksia ja taloudellista tukea. Tuemme myös Vapaa liikkuvuus -verkostoa, joka tekee työtä paperittomien hyväksi.

Suomen epäinhimillisen pakolaispolitiikan vuoksi työmme on tärkeämpää kuin koskaan.

Viime huhtikuussa Emmaus Internationalin maailmankokouksessa Italiassa Emmaus-liike hyväksyi seuraavat arvot:

• Kunnioitus ihmisiä ja ympäristöä kohtaan

• Jakaminen – yhtäläisesti ja oikeudenmukaisesti

• Avoimuus – rehellisyys, läpinäkyvyys ja uskottavuus

• Solidaarisuus

• Kaikkien tarvitsevien toivottaminen tervetulleiksi ilman ehtoja.

Asenteet Suomessa sekä muualla Euroopassa ovat koventuneet. Solidaarisuus ja kanssaihmisten kunnioittaminen ovat vähentyneet. Taloudelliset ja sosiaaliset kuilut ovat kasvaneet.

Tämän päivän Suomi ei toivota tervetulleeksi. Lähes päivittäin luemme turvapaikanhakijoista, yksin saapuvista lapsista, perheistä, yksinäisistä äideistä lastensa kanssa ja ihmiskaupan uhreista, jotka karkoitetaan huolimatta ilmiselvistä todisteista heidän suojeluntarpeestaan.

Lyhentämällä ja rajoittamalla valitusaikoja Suomen viranomaiset vaikeuttavat mahdollisuutta saada turvapaikka. Perheenyhdistäminen hankaloituu ja sellaisten maiden kuten Somalia, Irak ja Afganistan väitetään olevan turvallisia.

Turvapaikan saaneiden hakijoiden lukumäärä vähenee jatkuvasti. Noin puolelle yksin saapuvista lapsista ei myönnetä turvapaikkaa.

Yhteiskunnan ilmapiiri on koventunut, muukalaisvihamielisyys ja rasismi lisääntyvät. Samaan aikaan suuri osa kansalaisyhteiskunnasta reagoi entistä voimakkaammin maamme epäinhimillistä turvapaikkapolitiikkaa vastaan. Emmaus-liike on osa tuota reagoivaa ja kantaa ottavaa kansalaisyhteiskuntaa. Me tulemme jatkamaan taistelua vapaan liikkuvuuden ja arvojemme puolesta.

Nauvossa 11.9.2016
Emmaus Suomi