Avoin kirje Naantalin kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle Mikko Rönnholmille: Avoimuutta etsimässä

Mielipide

Olemme saaneet lukea paikallislehdistä kirjoituksia, joissa korostuu tahto arvostavampaan suhtautumiseen kansalaismielipiteitä kohtaan sekä avoimempaan keskustelu- ja tiedotuspolitiikkaan. Tämän perustella saanemme vastauksia asukkaita ja yrityksiä huolestuttaviin asioihin Naantalin kaupunginvaltuuston puheenjohtajalta.

Murheemme on tuttu päättäjille, Vanton alueen asukkaat ovat taistelleet kotirauhansa puolesta jo vuoden ja sama tuntuu vain jatkuvan. Kuten Turun Sanomat (9.9.16) kirjoitti, on Energia- ja Kierrätysparkki Oy:llä (EKP Oy) vireillä kaksi erillistä ympäristölupahakemusta puunmurskauslaitoksille Naantalin Luolalaan: Prosessikadulle ja Viestitielle. Kumpainenkin hanke olisi toteutuessaan Suomen suurimpia laitoksia. Ne toimisivat arkisin kello 7–22 ja lauantaisin kello 7–17. Kuljetusta, purkausta ja lastaamista tapahtuu kuitenkin 24/7. Uskallamme epäillä, että hankkeiden laajuus ei ole kaikkien kaupunkilaisten tiedossa.

Prosessikadun ympäristölupahakemus sai vuosi sitten asukkaissa ja yrityksissä jyrkän vastustuksen. Hanke todettiin niin suureksi ja sijainnin olevan lähellä toisen kaupungin rajaa, että lupapäätöksen tekee AVI. Päätöstä ei ole vielä saatu.

Nyt EKP Oy:llä on kuulutettuna jo toinen ympäristölupahakemus, tällä kertaa Viestitielle. Naantali siis kaavailee massiivista murskauslaitosta jälleen lähelle asutusta. Hankkeen naapurissa on edelleen mm. elintarvikealan yrityksiä, joiden toimintaa murskaamon puupöly ja jyrsijät haittaisivat.

Murskaamon vaikutuksista kärsisi asukkaiden ja yritysten lisäksi viereinen Luolalanjärvi eliöstöineen. Järvi tunnetaan lintuharrastajien keskuudessa ja järveä kiertää luontopolku. Vuonna 2007 järvellä kiellettiin AVI:n päätöksellä moottorikäyttöisten kulkuneuvojen käyttö kokonaan. Tämä päätös on helpottanut lintujen rauhaisaa pesintää ja ruokailua.”

Puunmurskauslaitoksista on kokemuksia muualta päin Suomea; melu-, pöly- ja hajuhaitat ovat lähialueiden tavallisimpia ongelmia. Tyynellä ilmalla meluhaittoja on jopa kilometrien päässä. Nämä laitokset ovat pienempiä kuin kumpikaan Naantalin hankkeista, joten haitatkin olisivat täällä suurempia.

Onko naantalilaisia yrityksiä ja perheitä mielestänne informoitu tarpeeksi? Miten todellisuudessa olette huomioineet alueen yritykset ja asukkaat? Osa yhdistyksemme toiminta-alueen asukkaista ja yrityksistä sai tietoa vasta yhdistyksemme kautta.

Mitä Naantalin kaupunki asukkaineen hyötyy puunmurskauslaitoksesta?

Miten arvelette puunmurskauslaitoksen vaikuttavan Naantalin imagoon asuin- tai turistikohteena? Toteutuuko Naantalin kaupungin nettisivuilta lainattu teksti ”Naantali on merellinen ja aurinkoinen kaupunki, jonka arvokkaan ympäristön vaaliminen on ensiarvoisen tärkeää. Hyvä elinympäristö on puhdas, terveellinen, viihtyisä ja virikkeellinen”?

Onko tähänastisessa murskaamoja koskevassa päätöksenteossa toteutunut avoimuus?

Emme vastusta yrityksen toimintaa vaan sijoituspaikkaa. Kaikille osapuolille on oikeudenmukaisempaa, kun murskaustoiminta sijoitetaan kauas asutuksesta. Puunmurskaus voi toimia siellä, missä on tilaa melulle, pölylle, hajuille sekä laajennusmahdollisuuksille.

Hyvää ja avointa yhteistyötä odottaen,

Kaanaa, Viluluoto, Luolalan asukas-ja yritysyhdistys ry