Kaarinan Pukkilan kartanolle haetaan uutta omistajaa

Kaarinan Pukkilan kartanolle haetaan uutta omistajaa tarjouskilpailulla. Kuva: Tuomas Uusheimo.

KAARINA. Senaatti-kiinteistöt myy Kaarinassa sijaitsevan, Suuren Rantatie varrelle rakennetun 1700-luvun herraskartanon tarjouskilpailulla. Myyntikokonaisuuteen kuuluu yhteensä kahdeksan rakennusta ja 5,186 hehtaaria maa-aluetta. Myynti alkaa 24. huhtikuuta.

Pukkilan kartanon päärakennus on valmistunut vuonna 1762. Se on yksikerroksinen, lautaverhoiltu ja katettu paanupinnoitetulla mansardikatolla. Sen lisäksi pihapiiriä rajaavat vanha päärakennus, aittarivi sekä 1900-luvun alussa rakennettu komea kivinavetta. Pukkilankartanon juuret ulottuvat aina 1400-luvulle asti. Kartanokokonaisuus on kokenut vuosisatojen aikana lukuisia muutosvaiheita. Se entistettiin 1960-luvulla ja kalustettiin 1700-luvun jälkipuoliskon ja 1800-luvun alun virkamies- ja upseerikodin asuun.

Museovirasto on luopunut Pukkilan kartanon museotoiminnasta ja siirtänyt kiinteistön Senaatti-kiinteistöjen hallintaan vuoden 2014 alussa. Kiinteistöjen parasta suojelua on niiden aktiivinen käyttö. Tavoitteena on, että uusi omistaja voisi säilyttää mahdollisuuksien mukaan rakennukset osin tai kokonaan myös yleisölle avoimessa käytössä.

Senaatti-kiinteistöt hakee kohteelle vastuullista ja kohteen asianmukaiseen hoitoon sitoutuvaa omistajaa, joka kykenee huolehtimaan historiallisesta kohteesta sen suojeluarvot ja -tavoitteet huomioon ottaen.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on 18.2.2016 antamassaan päätöksessään täsmentänyt kartanon suojelua. Uusi suojelupäätös kohdentuu Pukkilan kartanon päärakennukseen, vanhaan päärakennukseen, kahteen aittaan ja vajaan sekä puutarhaan ja puukujaan. Myös päärakennuksen kiinteää sisustusta suojellaan, samoin vanhan päärakennuksen kellari.

Tarjouskilpailun ratkaisee paitsi kauppahinta myös edellä mainitut seikat. Senaatti-kiinteistöt pidättää täyden oikeuden hyväksyä ja hylätä tarjoukset oman kokonaisarvionsa perusteella. TSS