Nuorisotalolle etsitään tilaa Halisten liikekeskuksesta

Turun Nuorisolautakunnan puheenjohtaja Muhis Azizi vetoaa Halisten keskusta-alueen vuokranantajiin, että sopiva noin 300 neliön tila löytyisi paikallisen nuorison käyttöön. Kuva: Ragip Önsoy.

Turun Nuorisolautakunnan puheenjohtaja Muhis Azizi vetoaa Halisten keskusta-alueen vuokranantajiin, että sopiva noin 300 neliön tila löytyisi paikallisen nuorison käyttöön. Azizi rohkaisee alueen yrittäjiä ja toimijoita talkoisiin viihtyisämmän Halisten kaupunginosan puolesta.

HALINEN. Turun Nuorisolautakunta päätti 28.1. pitämässään kokouksessa hyväksyä osaltaan Kuuvuoren nuorisotilojen korvaavien tilojen hankekuvauksen ja esittää Kiinteistöliikelaitoksen tilapalveluille korvaavan tilan vuokrausta aluksi viiden vuoden määräaikaisella vuokrasopimuksella. Hankekuvauksessa on todettu, että nykyinen nuorisotila Kuuvuoressa on liian kaukana Halisten asutuskeskuksesta ja sitä kautta nuorista. Lisäksi rakennus on taloteknisesti peruskorjauksen tarpeessa.

Alueen nuorten yhteistä uutta tilaa kaavaillaan Halisten asuintalojen ja liikekeskuksen läheisyyteen 95 000 euron vuosivuokrakustannuskatolla.

– Samalla Nuorisolautakunta päätti valtuuttaa Turun vapaa-aikatoimialan toimialajohtaja Minna Sarteksen irtisanomaan Kuuvuoren nuorisotilan vuokrasopimuksen, kun uudet vuokratilat ovat selvillä, Nuorisolautakunnan puheenjohtaja Muhis Azizi kertoo.

Azizi vetoaa Halisten keskusta-alueen vuokranantajiin, että sopiva noin 300 neliön tila löytyisi mahdollisimman pian.

– Jos tällainen nuorisotilaksi soveltuva vuokratila, mieluiten liikekeskuksen ja asutuksen läheltä, löytyy, yhteyttä voi ottaa vapaa-aikatoimeen tai Nuorisolautakuntaan, Azizi lisää.

Halinen kehityskohteena

Varsinais-Suomen Punaisen Ristin ja Turun kaupungin vapaa-aikatoimialan nuorisopalveluiden esitys Kuuvuoren nuorisotoiminnan siirtämisestä Halisiin on tarveperusteinen.

Nuorisopalveluiden päätavoitteena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.

– Halisissa ei ole juurikaan virikkeitä alueen nuorille. Sekä kantasuomalaisista että maahanmuuttajataustaisista asukkaista koostuva lähiö on eräs Turun rauhallisimmista ja väkivallattomista, Azizi toteaa.
– Halisiin on tulossa monia erilaisia viihtyisyyttä edistäviä projekteja, joista voidaan alustavasti mainita ainakin niin ikään nuorten toiveesta syntynyt Halisten koulun asfalttikentän korjaamishanke, jatkaa Azizi.

Tilastokeskuksen väestötilastopalvelun mukaan Halisissa asui vuonna 2012 3 500 henkilöä, joista nuoria 0–29-vuotiaita oli 1 637. Työttömyysaste oli 25,9 % ja nuorisotyöttömyysaste peräti 26,3 %. Halisten alueella suoritetuissa 28 nuoren haastatteluissa vuonna 2015 esille nousivat nuorille suunnattujen palvelujen ja aktiviteettien vaje.

Nuoret toivoivat nuorisotilan toimivan kantasuomalaisten ja ulkomaalaistaustaisten avoimena kohtaamispaikkana.

Qvuoressa sisäilmaoireilua

Qvuoren nuorisotalossa, kuten nuoret sitä kutsuvat, ei ole pystytty syksystä 2015 alkaen järjestämään lainkaan nuorisotoimintaa alakerran tiloissa, sillä työntekijät ovat kokeneet sisäilmaongelmaan viittaavaa oireilua. Sali on ollut sen sijaan osittaisessa käytössä.

Kooltaan noin 510-neliöisen Kuuvuoren nuorisotilan omistaa Turun kaupunki. Vapaa-aikatoimialan nuorisopalveluiden Kiinteistöliikelaitokselle maksama vuosivuokra kohteesta vuonna 2016 on 63 358,80 euroa.

Toimintaa ovat Qvuoressa järjestäneet SPR:n Varsinais-Suomen piiri sekä Turun nuorisopalvelut ensisijaisesti 7–19-vuotiaille. Lisäksi tilassa on toiminut erilaisia järjestöjä, joiden toiminnot ja ikäryhmät vaihtelevat vauvasta vaariin.

Tulevassa Halisten nuorisotilassa arvioidaan olevan noin 10–70 nuorta. Nuorisotilaa on tarkoitus pitää avoinna viitenä iltana viikossa kahden työntekijän ja vapaaehtoisten toimijoiden työpanoksella. Lisäksi tila olisi edelleen järjestötoimijoiden ja muiden käytettävissä tarpeen mukaan.

– Tällä hetkellä käytössämme on TVT Asuntojen SPR:n Varsinais-Suomen piirille vuokraama pienempi kerhotila Halisten Kardinaalinkadulla, joka ei kuitenkaan sovi nuorisotilakäyttöön, Azizi sanoo.

Katariina Mäkinen-Önsoy