Kalervo Haverinen Akseli Kiinteistöpalvelujen hallituksen puheenjohtajaksi

Akselin pitkäaikainen hallituksen puheenjohtaja Mikko Sedig (vas.) ja uusi puheenjohtaja Kalervo Haverinen. Kuva: Riikka Kyläheiko.

NIMITYS. Akseli Kiinteistöpalvelut Oy valitsi yhtiökokouksessaan 30.11.2015 uuden hallituksen. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan uudeksi puheenjohtajakseen Turun ylioppilaskyläsäätiön toimitusjohtaja Kalervo Haverisen. Muut hallituksen jäsenet ovat Katarina Harjulahti-Vähäkangas, Esko Heinonen, Pekka Lehtinen, Jukka Lähteenmäki, Harri Nironen, Mervi Nyström, Juha Samsten ja Hannu Seppinen.

Väistyvää puheenjohtajaa Mikko Sedigiä kiitettiin kokouksessa lämpimästi pitkästä työstä yhtiön hyväksi. Sedig ehti toimia yhtiön hallituksen jäsenenä peräti 30 vuotta ja puheenjohtajanakin 20 vuotta. Väistyvä puheenjohtaja saattoi nyt jättää hyvinvoivan yhtiön seuraajalleen hymyssä suin.

Yhtiökokouksessa hyväksyttiin myös vuoden 2016 toiminta- ja talousarvio. Näiden keskeinen linjaus on, että palvelumaksuja ei koroteta alan kustannuspaineista huolimatta.