Ensimmäinen tontinluovutuskilpailu on käynnissä 9.11.2015–29.2.2016.

RAKENTAMINEN. Kauppakeskus Skanssissa 6. marraskuuta Turun ammattikorkeakoulun ja Turun kaupungin järjestämässä Smart Sustainable Cities -seminaarissa ja työpajassa pureuduttiin älykkään ja kestävän kaupungin ominaisuuksiin.

Skanssin kaupunginosan tavoitteena on kehittyä älykkäiden ja kestävien ratkaisujen kävely-, pyöräily- ja joukkoliikenneystävälliseksi alueeksi, jossa on toimiva yhdyskuntarakenne nykyaikaisine palveluineen ja energiaratkaisuineen. Viheralueita kehitetään liikunnallisuus ja turvallisuus huomioon ottaen.

Turun kaupungin kaavoitusarkkitehti Oscu Uurasmaa esitteli Smart Sustainable Cities -seminaarissa 3S (Smart and Sustainable Skanssi) -projektin, jossa tavoitellaan älykästä ja ekologista jopa 8000 asukkaan kaupunginosaa vuoteen 2030 mennessä. Kuva: Ragip Önsoy
Turun kaupungin kaavoitusarkkitehti Oscu Uurasmaa esitteli Smart Sustainable Cities -seminaarissa 3S (Smart and Sustainable Skanssi) -projektin, jossa tavoitellaan älykästä ja ekologista jopa 8000 asukkaan kaupunginosaa vuoteen 2030 mennessä. Kuva: Ragip Önsoy

Kansainvälisille ja kotimaisille opiskelija-, asiantuntija- ja yritysvieraille Skanssin suunnitelmia esitteli Skanssi-hanketta koordinoiva Turun kaupungin kaavoitusarkkitehti Oscu Uurasmaa.

– Skanssin päätavoitteena on olla älykäs ja jatkuvasti kehittyvä asuin-, vapaa-ajan- ja työalue. Huomattavaa on, että sähköiset palvelut eivät ole tänä päivänä sitä, mitä ne tulevat olemaan vuonna 2030, jolloin uudistuneen kaupunginosan on määrä olla valmis.

Erilaiset asumisratkaisut ovat tarkastelussa, sillä tulevaisuudessa tarvitaan luultavasti aivan uudenlaisia asumismalleja. Huleveden käsittelyä sen sijaan kehitetään siten, että hulevedet rikastuttavat alueen virkistys- ja luontoarvoja.

Pilotista ideoita muihin kaupunginosiin

Tulevaisuuden suunnitelmat pyrkivät tukemaan koko Turun kaupungissa vireillä olevaa kestävyystavoitetta.

– Skanssi on innovatiivisen kehittämisen pilottikaupunginosa, jonka hyväksi todettuja toimintamalleja voidaan viedä mahdollisuuksien mukaan muihin kaupunginosiin, Uurasmaa toteaa.

Iltapäivän työpajaan osallistuneiden mukaan kiinnostavia kaupunkeja yhdistävät paitsi älykkäät energiaratkaisut ja vihreä ympäristö myös monikäyttöiset yleiset tilat. 85 hehtaarin kokoisen Skanssin tulisi työpajalaisten mielestä hyödyntää maaston vaihtelevuutta, johon lukeutuvat muun muassa soraharju, metsäiset mäet ja peltoaukiot.

Turku Energia kehittelee Skanssin alueelle esimerkkiprojektina uudenlaista energiajärjestelmää, joka mahdollistaa kaksisuuntaisen avoimen lämpökaupankäynnin. Energiateollisuuden kestävän kehityksen foorumi palkitsi huhtikuussa energiayhtiön ilmastoystävällisestä hankkeesta, ja ehdotti konseptia vientituotteeksi.

Tontinluovutuskilpailu käynnissä

Oscu Uurasmaa kertoo, että Skanssin alueen kehittämissuunnitelmat ovat herättäneet kiinnostusta eri alojen yrityksissä.

– Auriga Business Centerissä järjestettiin 11. marraskuuta Skanssin ensimmäistä tontinluovutuskilpailua ja alueen energiaratkaisuja käsittelevä seminaari, johon osallistui yritysedustusta.

Turun kaupunki etsii tontinluovutuskilpailulla ratkaisuja Skanssin kauppakeskuksen, tulevan koulun ja alueen keskuspuiston lähistöllä sijaitsevien korttelien rakentamiseen. Kilpailulla luovutetaan kaksi erillistä kokonaisuutta, joiden tavoiterakennusoikeudet ovat 13.800 ja 12.800 kerrosneliömetriä. Kilpailuaika on 9.11.2015–29.2.2016.

Katariina Mäkinen-Önsoy