Seurakunnan fölis

KOLUMNI. Merkillinen yhteisö tämä seurakunta. Kristillisen seurakunnan syntymäajankohdaksi on määritelty Raamatun lehdiltä löytyvässä Apostolien teoissa kuvattu tapahtuma. Tuolloin Kristuksen seuraajiksi tunnustautuvat ihmiset täytettiin jollain suuremmalla kuin mitä he itse olivat. Tämän voiman vaikutuksesta seurakunta alkoi valloittaa sen aikaista tunnettua maailmaa. Matka on jatkunut läpi sotien, vainojen ja sisäisten kiistojen.

Seurakuntaa ja varsinkin sen laajempaa kuvaa kirkkoa on usein moitittu kankeaksi ja vanhoilliseksi. Se on ollut joidenkin mielestä jääräpäinen suhteessa julistamaansa oppiin. Mutta kirkko on myös ollut valmis tunnustamaan virheensä, kuten katolisen kirkon ulostulot koskien ristiretkiä ja lasten hyväksikäyttöä. Kirkko ja sen muodostamat seurakunnat ovat paljon enemmän kuin tekijöidensä summa. Kirkko on aina esimerkiksi huolehtinut vähäosaisista. Täällä Turussakin oli keskiajalla nykyisen keskustan ja Pohjolan kaupunginosissa ”Pyhän Hengen huoneet”, joissa hoidettiin yhteiskunnan hylkiöitä, kunnes heidät siirrettiin pois ihmisten silmistä Seilin saarelle.

Seurakunta on enemmän kuin miltä se näyttää. Ehkä siksi se on porskuttanut halki historian säilyttäen missionsa. Mikä on seurakunnan matkan salaisuus? Se ei voi liittyä institutionaaliseen rakenteeseen tai pelkästään missioon. Uskon salaisuuden löytyvän yhteydestä. Ennen kaikkea yhteydestä Kristukseen, joka on seurakunnan perustanut. Hän rakentaa edelleen seurakuntaansa. Yhteys liittyy myös sen jäsenten keskinäiseen yhteyteen. Jokin suurempi tulee ihmisten elämään, saa aikaan muutoksen joka yhdistää.

Seurakuntaa on moitittu kankeaksi instituutioksi, olipa sen koko mikä tahansa. Rakenne ei saa aikaan muutosta, vaan muuttuneet ihmiset rakenteen sisällä. Hyvänä esimerkkinä Turun positiivisimmaksi henkilöksi valitun kirkkoherra Jouni Lehikoisen luotsaama Mikaelin seurakunta. Jounin johdolla seurakunta on ollut monessa asiassa edelläkävijä ja esimerkkinä myös julkiselle sektorille miten homma hoidetaan.

Seurakunta jatkaa matkaansa. Se kutsuu ihmisiä yhteyteensä. Varissuolla nyt marraskuussa 10-vuotista matkaansa juhliva Kristillinen seurakunta Uusipesula haluaa omalta osaltaan jättää matkastaan jäljen – hyvän jäljen Varissuolle ja sen ihmisiin. Haluamme yhdessä Turun alueen muiden seurakuntien kanssa kutsua juuri sinua mukaan matkalle. Kokemaan muutos ja muuttamaan tätä kaupunkia. Tul föli!

Jari Myrskykari, Pastori

Kristillinen seurakunta Uusipesula