Vaaliuutisointi

Mielipide: Työllistyminen nuorten hyvinvoinnin edistäjänä

MIELIPIDE. Suomessa on maailman alhaisin erityisnuorten työllisyysaste. Meillä vain kaksi prosenttia erityistä tukea tarvitsevista nuorista on mukana työelämässä. Valtaosa ohjataan eläkkeelle heti täysi-ikäisyyden kynnyksellä....

Mielipiteet