Kirjalansalmen sillan raskaan liikenteen odotusalueiden rakennustyöt käynnistyvät

Raskaan liikenteen odotusalueelle siirtyvät kaikki yli 20 t painavat ajoneuvot linja-autoja lukuun ottamatta. Sillalla tulee raskaan liikenteen edelleen noudattaa 60 metrin etäisyysmerkintää.

LIIKENNE.

Kaarinan ja Paraisten kaupunkien rajalla sijaitsevan Kirjalansalmen sillan kuormitusta vähennetään muuttamalla raskaan liikenteen kulku yksisuuntaiseksi. Uudet liikennejärjestelyt otetaan käyttöön helmikuun 2024 alussa.

Sillan kuntotilanne on pysynyt vakaana koko syksyn, eikä tällä hetkellä ole näköpiirissä, että uusia rajoituksia pitäisi asettaa nopeammalla aikataululla. Sillalla on turvallista liikennöidä.

Raskaan liikenteen yksisuuntaisuuteen perustuva ratkaisu on innovatiivinen, eikä sellaista ole ollut aiemmin käytössä Suomessa tai muissa Pohjoismaissa. Liikenteen sujuvuutta ja raskaiden ajoneuvojen odotusalueiden mitoitustarvetta on selvitetty simulaatioilla, mutta etukäteen ei ole täyttä varmuutta, miten liikenne sujuu käytännössä.

Ratkaisulla voidaan vähentää merkittävästi kuormitusta, kun eri suuntiin ajavat raskaat ajoneuvot eivät kohtaa sillalla. Raskaan liikenteen odotusalueelle siirtyvät kaikki yli 20 t painavat ajoneuvot linja-autoja lukuun ottamatta. Rakennustöiden urakoitsijana toimii Kreate Oy.

Kaarinan puolella Saaristotielle rakennetaan yksi ylimääräinen kaista Lauttarannantien liittymän jälkeen ajoradan ja jalankulku- ja pyöräilyväylän väliin.

Nykyisestä oikeanpuoleisesta kaistasta tulee raskaan liikenteen odotuskaista. Muu liikenne kulkee molempiin suuntiin odotusalueen vasemmalla puolella olevilla kahdella kaistalla. Raskaan liikenteen odotusalueen pituus on noin 200 metriä.

Paraisten puolella raskaan liikenteen odotustila rakennetaan pellolle ennen Riihipellontien liittymää. Odotusalue on pituudeltaan lyhyempi, mutta siihen tulee neljä vierekkäistä kaistaa. Näin ollen kokonaisuudessaan odotustilaa on sillan molemmin puolin yhtä paljon.

Raskaan liikenteen odotusalueelle siirtymistä ohjataan liikennemerkillä ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa 20 t sekä sen lisäkilvellä Ei koske linja-autoliikennettä.

Uusia liikennejärjestelyjä ohjataan liikennevaloilla.

Liikennevalot tulevat sekä raskaan liikenteen odotuskaistoille että muun samaan suuntaan kulkevan liikenteen kaistoille. Raskasta liikennettä päästetään valo-ohjauksella kulkemaan vain yhteen suuntaan kerrallaan. Muu liikenne kulkee koko ajan molempiin suuntiin.

Raskaan liikenteen kanssa samaan suuntaan kulkeva muu liikenne pysäytetään kuitenkin punaisiin liikennevaloihin siksi aikaa, kun raskaan liikenteen liikennevalot ovat vihreällä ja odotuskaistan liikennettä puretaan. Alkuvaiheessa liikenteenohjauksen tukena käytetään liikenteen ohjaajia.

Saaristotien nopeusrajoitusta lasketaan Kaarinan puolella raskaan liikenteen odotuskaistan alkaessa 30 km:iin/h ja nostetaan odotuskaistan päättyessä 50 km:iin/h. Sillalla säilyy edelleen nopeusrajoitus 30 km/h. Paraisten päässä nopeusrajoitus säilyy ennen siltaa 50 km:ssa/h.

Sillalla säilyy edelleen myös raskaan liikenteen 60 metrin etäisyys.

Etäisyyden noudattaminen on äärimmäisen tärkeää, sillä liikennejärjestelyjen tavoitteena on jakaa kuormitusta sillalla tasaisemmin.

Saaristotien liikennemäärä on niin suuri, että yhden raskaan ajoneuvon päästäminen kerrallaan muun liikenteen joukkoon ruuhkauttaisi liikenteen. Raskaan liikenteen kuljettajien oma vastuu 60 metrin etäisyyden noudattamisesta korostuu. Sillalle on merkitty 60 metrin etäisyys tiemerkinnöin.

Liikennevalojen tunnistimilla seurataan raskaan liikenteen odotusalueen täyttymistä ja tarvittaessa raskaan liikenteen kaistaa tyhjennetään tiiviimmin. Muu liikenne pysäytetään vain raskaiden ajoneuvojen kaistan purkamisen ajaksi.

Turun ja Paraisten välisessä linja-autoliikenteessä on varauduttu matkojen mahdollisiin viivästyksiin lisäämällä väljyyttä nykyiseen liikennetuotantoon siten, että linja-autojen aikataulut voidaan pitää ennallaan. Viivästyksiä saattaa silti tulla.

ELY-keskus seuraa tilannetta ja tarvittaessa aikatauluja tullaan väljentämään. Pidemmälle saaristoon menevien linja-autojen osalta aikataulumuutoksia on hankalampi toteuttaa. Tilannetta seurataan ja mahdollisiin ongelmiin etsitään tilanteen mukaan ratkaisuja.

Uudenlaiset liikennejärjestelyt edellyttävät uuden opettelua sekä tarkkaavaisuutta ja yhteispeliä myös tienkäyttäjiltä. Matka-aikaa kannattaa varata reilusti ja matkojen viivästyksiin on syytä varautua. 

Turun Seutusanomat

 

 

Tiesitkö?

• Uuden Kirjalansalmen sillan itäpuolelle rakennettavan varasillan suunnittelu käynnistyy marraskuussa ja kestää noin kolme kuukautta. Varasillan mahdollisesta rakentamisesta tehdään erillinen päätös.
• Varasilta voidaan joutua rakentamaan, mikäli raskaan liikenteen yksisuuntaisuus ei riitä sillan kuormituksen vähentämiseen ja sillan kunnon heikkeneminen jatkuu. Tällöin kaikki liikenne siirtyisi varasillalle. Varasillan rakentaminen kestää noin 6 kuukautta ja kustannusarvio tarkentuu suunnittelun aikana.