Raision kaupungin juhlavuosi yhtenä asukasbudjetin teemana

Ideoiden keruu alkoi 2. toukokuuta ja jatkuu juhannusviikolle asti

Raision Asukasbudjetti
Yksi Raision Asukasbudjetin teemoista on Raision ensi vuonna koittava 50-vuotisjuhla. Kuva vuodenvaihteesta 1974, jolloin juhlittiin Raision kaupungin syntyä. Kuva: Raision kaupunki.

Raision kaupunki on varannut 50.000 euroa asukkaiden ideoiden toteuttamiseen. Asukastilaisuuksia järjestetään ideointi- ja äänestysvaiheen aikana muun muassa Taiteiden yönä 14. kesäkuuta ja Killin markkinoilla 26. elokuuta. 

RAISIO.

Raision historian ensimmäisen asukasbudjetin ideoiden keruu tapahtuu 2.5.–23.6. välillä monikanavaisesti sekä saavutettavuus- ja yhdenvertaisuusnäkökulmat huomioiden.

NuoLi-palvelupisteellä, osoitteessa Nallinkatu 2, saa apua kyselyn täyttämiseen. Palvelupiste on avoinna maanantaista torstaihin kello 9–16 sekä perjantaisin kello 9–15. Lisäksi Tasalan kamarissa on tarjolla ATK-opastusta tiistaisin kello 10–13.

Asukasbudjetin pääteemoina vuosille 2023–2024 ovat Asuinalueiden kehittäminen ja eriarvoisuuden vähentäminen, Kestävyys ja ekologisuus, Hyvinvointi, aktiivisuus ja osallisuus sekä Raision kaupungin 50-vuotisjuhlat.

Ideoita voidaan toteuttaa useampi, kunhan niiden yhteenlaskettu kustannus on 50.000 euroa. Tavoitteena on, että ensimmäisiä asukasbudjetoinnin mukaisia ideoita päästään toteuttamaan jo loppuvuodesta.

– Ideointivaiheen aikana järjestetään useita tilaisuuksia, joissa asukkaat voivat tulla keskustelemaan ideoista. Tarjoamme myös tarvittaessa digiapua, eli tukea ideoiden syöttämiseen kyselylomakkeelle. Asukasbudjetin tavoitteena on syventää demokratiaa ja osallisuutta sekä kehittää vuorovaikutusta kaupungin ja asukkaiden välillä, kertoo kaupungin hyvinvointikoordinaattori Heidi Suominen.

Ideoista valittujen ehdotusten äänestys toteutetaan syyskuun lopulla ja eniten ääniä saaneet ehdotukset toteutetaan mahdollisuuksien mukaan vuoden 2023 lopussa sekä osana juhlavuotta 2024.

Asukasbudjetin ideoiden keruuta ja äänestystä varten järjestetään useampia tilaisuuksia, joista ensimmäinen oli 3.5. Nuortenkeskus Nopassa osana nuoren ilmastotyöpajaa.

Seuraavat tilaisuudet:
• Tasalan kamari, 16.5. klo 10–12. Osana Kamarin ATK-opastusta.
• Nuortenkeskus Noppa, 17.5. klo 15–17. Osana nuorten ilmastotyöpajoja.
• Kirjastotalo 30.5. klo 12.30–14.30. Osana kirjaston ja Rasekon digiapua.
• Kaupungintalo 5.6. klo 15–18.
• Tasalan kamari, 9.6. klo 10–12. Osana Kamarin ATK-opastusta.
• Raision Taiteiden yö 14.6. klo 17–20, Kirjastotalo.
• Killin Markkinat 26.8. klo 10–14, Raision tori.

Asukasbudjetin ajatuksena on, että asukkaat suunnittelevat ja päättävät, miten osa kaupungin rahoista käytetään. Käytännössä tämä tarkoittaa, että asukkaat voivat antaa ideoita rahan käyttämiseksi omalla asuinalueellaan tai muualla kaupungissa.

Turun Seutusanomat