Oppimistulokset heikkenevät – voidaanko vastuu vierittää S2-oppilaille?

MIELIPIDE

Viime aikoina on käyty kiivasta keskustelua oppimistuloksista ja niiden ”rajusta heikkenemisestä”, jopa ”romahtamisesta”. Taustalla on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) tuore tutkimus. Etenkin suomea tai ruotsia toisena kielenä (S2) opiskelevien monikielisten lasten oppimistulokset on nostettu esiin koko valtakunnallisia oppimistuloksia heikentävinä.

Äidinkielen osaaminen – riippumatta siitä, onko lapsen äidinkieli suomi, arabia tai mikä tahansa – edistää ajattelun kehittymistä, oppimisvalmiuksia ja parantaa koulumenestystä. Äidinkielen perusta luodaan jo ennen kouluun menoa. Vanhempien tulisikin saada riittävästi tietoa jo raskaus- ja vauva-aikana äidinkielen merkityksestä. Kaikille vanhemmille tulisi neuvoloissa ja varhaiskasvatuksessa olla tarjolla käytännön neuvoja siitä, miten lapsen kielen kehitystä rikastetaan.

YLE julkaisi 16.2. jutun otsikolla “Kieli & koulu”, jossa se pohti S2-oppilaiden roolia ja merkitystä alueellisiin oppimistuloksiin. Juttu sisälsi kysymyksiä herättävän ja jopa kyseenalaisen koulukoneen, josta voi tutkia koulukohtaisesti S2-oppilaiden määrän eri kouluissa – oletuksena, että tämä laskisi kaikkien oppilaiden suoritustasoa. Onneksi jutussa kuitenkin kerrottiin Karvin tutkimustulokset myös heikoimmin menestyvien koulujen taustamuuttujista. Heikompien oppimistulosten kouluissa S2-oppilaiden osuus oli yli 5,3 prosenttia, mutta myös oppilaiden sosioekonominen tausta oli usein kokonaisuudessaan keskimääräistä matalampi. Näin ollen ei voida tehdä suoria johtopäätöksiä siitä, että juuri S2-oppilaat hidastaisivat kehitystä koko koulun oppilailla.

Karvin tutkimus osoitti, että kokonaisuutena S2-oppilaat jäivät suomen- ja ruotsinkielisistä oppilaista jälkeen, vaikka yksilötasolla osa heistä pärjäsi jopa keskiarvoa paremmin (HS 17.1.). Huoli S2-oppilaiden yleisestä koulumenestyksestä on siis perusteltua. Valmistavaan opetukseen tarvitaan akuutisti laadukkaita oppimateriaaleja ja opetusta. Kielitietoisen opetuksen toimiviksi todetut mallit, kuten Ylen jutussa esitelty Lehtikuusen koulun toimintamalli, tulisi ottaa käyttöön yleisesti ja etenkin kouluissa, joissa S2-oppijoiden osuus on suuri.

Oppimistulosten heikentyminen ei liity suoranaisesti S2-oppijoihin vaan opetukseen laatuun ja määrään. Kun kouluille annetaan riittävä määrä pätevää henkilökuntaa ja mahdollisuus toteuttaa opetusta hyviksi todettujen käytänteiden mukaisesti, voittajia ovat kaikki oppilaat äidinkielestä tai tuen tarpeesta riippumatta.

Mirva Salonen (vihr.)

Raisio

suomen kielen opettaja

eduskuntavaaliehdokas