Katariinan yläkoululaisten sanataidenäyttely esillä Turun Kaupunginteatterin ulkonäytöllä

Varsinais-Suomen Runoviikko 2022

Turun Kaupunginteatteri. Seutusanomien kuva-arkisto.

TAPAHTUMAT. Turun kaupunginteatterin ulkoseinän LED-näytöllä eli Taideseinällä on 4.–13. marraskuuta esillä Näkyvä nuori, näkyvä runo -yhteisösanataidenäyttely. Kyseessä on Katariinan koulun 7.–9.-luokkalaisten teksteistä koottu näyttely, joka julkaistaan osana Runoviikko-festivaalin ohjelmaa.

Katariinan koulun yläluokkien oppilailla oli lokakuussa mahdollisuus osallistua Turunlahden sanaversomon tuottaman yhteisösanataidenäyttelyn aineiston keruuseen. Näkyvä nuori, näkyvä runo -sanataidetyöpajoissa on työstetty omaäänisiä ja henkilökohtaisia runoja, ajatelmia ja muita tekstejä, ja niistä koottu sanataidenäyttely on esillä Turun Kaupunginteatterin Taideseinällä Aurajoen rannalla osana perinteikästä Runoviikko-festivaalia.

Näkyvä nuori, näkyvä runo -näyttelyn teosten aiheet kumpuavat nuorten omasta arjesta ja kokemusmaailmasta. Turussa sijaitseva Katariinan koulu on erityiskoulu, jossa opiskellaan pienryhmissä, eikä monellakaan projektiin osallistuneella nuorella ollut aiempaa kokemusta sanataidetyöskentelystä.

– Sanataidetyöpajoihin olivat kaikki tervetulleita taitotasoon tai aiempaan kirjoituskokemukseen katsomatta. Tehtäviä oli mahdollista tehdä joko itse kirjoittaen tai suullisesti kertoen, taustoittaa työpajoja vetänyt sanataideohjaaja Jenni Turunlahti.– Tavoitteena oli, että jokainen tuottaa työpajatunnin aikana ainakin muutaman sanan omaa tekstiä, ja tämä tavoite ylitettiin reippaasti. Suurin osa nuorista innostui nimittäin palauttamaan jopa useamman kuin yhden tekstin, ja lopullista aineistoa kerääntyikin työpajapäivien aikana ennakoitua enemmän, mikä oli mahtavaa! Turunlahti kertaa työpajaviikon onnistumisia.

Turkulainen sanataidesisältöisiä ohjelma- ja asiantuntijapalveluita tarjoava Turunlahden sanaversomo tuo jo toistamiseen lasten ja nuorten sanataidetta suuren yleisön nähtäville Turun Kaupunginteatterin Taideseinälle. Viime vuonna Loistava lapsi, loistava runo -näyttely kokosi samalle paikalle nuorten teatteriharrastajien esiintymisteemaisia tekstejä.

– Tänä vuonna halusimme antaa äänen erityisesti niille nuorille, jotka yleensä eivät syystä tai toisesta hakeudu taideharrastuksen pariin. Haluamme tuoda esiin, että sanataide sopii harrastuksena niillekin lapsille ja nuorille, jotka eivät ole vahvoja kirjoittajia tai lukijoita, näyttelyn teknisestä toteutuksesta vastannut yhteisöpedagogi Minttu Turunlahti kertoo.

– Sanataidekasvatus tarjoaa toimivia menetelmiä kielellisen itseilmaisun vahvistamiseen ja sillä on myös positiivisia vaikutuksia tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittymiseen, vahvistaa Jenni Turunlahti.

Näyttelyaineiston keruuseen osallistui Katariinan koulun 7B-, 8C-, 8D- ja 9E-luokkien oppilaat. Koulun oppilaat kuuluvat vaativan erityisen tuen piiriin, mikä tarkoittaa sitä, että oppilailla on laajoja oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyviä haasteita, ja he tarvitsevat jatkuvaa, pienen opetusryhmän mahdollistamaa yksilöllistä tukea.

Näkyvä nuori, näkyvä runo -näyttelykokonaisuuden rahoituksesta vastaa Turun kaupungin Koulusegregaation vähentäminen Turussa -hanke, jonka tarkoituksena on vähentää koulujen välistä eriytymistä ja mahdollistaa kaikille kaupungin lapsille ja nuorille tasa-arvoiset edellytykset oppimiselle. Näkyvä nuori, näkyvä runo -sanataideprojekti valikoitui mukaan hankkeen alaisiin Katse kouluihin -kokeiluihin syksyllä 2022.

Näkyvä nuori, näkyvä runo -yhteisösanataidenäyttely esillä Turun kaupunginteatterin Taideseinällä 4.–13.11. eli Varsinais-Suomen Runoviikon ajan. 

Turun Seutusanomat