Kolmen kaupungin yhteinen matkailuorganisaatio aloittaa toimintansa

Alueellisen matkailuorganisaation Visit Turku Archipelago Oy:n toimitusjohtajana toimii Kristiina Kukkohovi, joka listaa kolmeksi tärkeimmäksi kehityskohteeksi markkinoinnin, kansainvälisyyden ja kesäkauden ulkopuolelle ajoittuvan ryhmämatkailun. ”Alue on ympäri vuoden otollinen staycationeille ja lyhytlomille, mutta silti olemassa oleva kapasiteetti on vielä vajaakäytöllä suurimman osan vuodesta.” hän toteaa. Kuva: Ragip Önsoy.

Visit Turku Archipelago Oy:n toimitusjohtaja Kristiina Kukkohovi näkee sekä mahdollisuuksia että haasteita matkailun ympärivuotisuuden kehittämisessä, elinkeinon tukemisessa, markkinoinnissa ja brändäyksessä.

MATKAILU. Saariston keskuskaupungit, Naantali, Parainen ja Turku, muodostavat uuden alueorganisaation, joka on rakennettu Visit Turun, Visit Naantalin ja Visit Paraisten rinnalle.

Kotimaan matkailijoiden osalta ollaan jo suurin piirtein pandemiaa edeltäneessä tilanteessa, mutta kansainväliset matkailijamäärät Turun seudulla jatkavat laskuaan. Tästä syystä matkailun markkinointi- ja kehittämistyö alueella on organisoitava uudelleen.

Koko alueen matkailun kehittäminen vaatii niin toimintaedellytysten kuin markkinoinnin parantamista. Näitä pyrkimyksiä varten on siis tuoreeltaan perustettu Visit Turku Archipelago Oy.

– Kehitystyö on aluillaan, koska hallinnollisesti yhtiö on ollut olemassa vasta tästä kesästä eteenpäin. Tulevien vuosien aikana vahvistamme yhdessä alueen digitaalista näkyvyyttä ja brändäystä, matkailun kehittämisyhtiön toimitusjohtajana kesän alussa aloittanut Kristiina Kukkohovi kertoo.
– Näiden kolmen kaupungin matkailutoimistot jatkavat toimintaansa, mutta olemme vahvempia tehdessämme asioita entistäkin enemmän yhdessä. Meillä on tässä hieno matkailullinen portfolio erityyppisistä kohteista, jotka näyttäytyvät sekä kotimaisille että ulkomaisille matkailijoille kuitenkin kokonaisuutena, jatkaa Kukkohovi.

Kukkohovi kollegoineen on ottanut pääasialliseksi tehtäväkseen edesauttaa matkailun ympärivuotisuutta.

Kun tehdään yhdessä, resursseja ja kapasiteettia matkailun kehittämiseen on luonnollisesti enemmän.

– Matkailuvirrat keskittyvät tällä hetkellä aika lyhyelle ajalle. Ympärivuotisuuden kehittämiseksi tulee matkailijoille tarjottavaa mielikuvaa laajentaa myös näiden muutaman aktiivisimman kuukauden ulkopuolelle, hän sanoo.
– Avainsanana on ainutlaatuisuuden huomioiminen. Upea neljän vuodenajan värittämä saaristomme on oivallinen paikka rauhaa ja hiljaisuutta kaipaavalle yksilö- ja pienryhmämatkailulle, hän lisää.

Valtakunnallisia haasteita ovat ympärivuotisuuden ohella kestävä matkailu ja digitalisaatio, joiden parissa Visit Finland työskentelee yhdessä alueellisten matkailuorganisaatioiden ja alan yritysten kanssa.

Uuden matkailujohtajan mielestä mahdollisuudet ja erityisesti juuri haasteet tekevät työstä hyvin kiinnostavaa. Isona osana työtä ovat matkailuyrittäjille suunnatut sidosryhmätyöpajat sekä kotimaasta ja muista Pohjoismaista kerätyt asiakaskokemukset.

Matkailutoimintaympäristö on ollut useamman vuoden ajan suuressa murroksessa.

Muutokset keskittyvät yhä enemmän suosittelumarkkinointiin, digitaalisiin palveluihin sekä monikanavaiseen asiakaspolkuun.

– Visit Finland on brändännyt suomalaisuutta ja siihen liittyviä elementtejä markkinoinnissaan. Paikallisten matkailuorganisaatioidenkin on hyvä tuoda yhä rohkeammin esille alueellisia erityispiirteitämme, sillä sellaiset kiinnostavat matkailijoita, Kristiina Kukkohovi toteaa.

– Kansainvälisen tunnettuuden saavuttaminen sekä matkanjärjestäjien kiinnostuksen herättäminen matkakohteena on pitkän tien takana, tiivistää Kukkohovi.

Alueella olisi hänen mukaansa potentiaalia lisätä myös yritys- ja kongressiryhmämatkailua.
– Tänne on helppo tulla varsinkin lähialueilta, joilla tarkoitan siis esimerkiksi Tukholmaa, Helsinkiä ja Jyväskylää. Meidän tulisi kertoa entistä laajemmin yritys-, järjestö- ja harrastustapahtumien tarjonnasta, jotka sijoittuvat kesäkuukausien ulkopuolelle.

Katariina Mäkinen-Önsoy

 

 

Tiesitkö?

• Matkailu on Suomen tärkeimpiä vientitulon lähteitä ja merkittävä työllistäjä. Muihin teollisuudenaloihin verrattuna matkailu on samaa kokoluokkaa kuin metsäteollisuus ja suurempi kuin elintarviketeollisuus.

• Varsinais-Suomen matkailun kasvu on kuitenkin ollut vaatimatonta suhteessa moneen muuhun maakuntaan. Potentiaalia saariston matkailun kasvuun löytyy kuitenkin monelta suunnalta.

• Turun seudulla digitaalisuutta on toistaiseksi hyödynnetty vain vähän koko palveluketjun osalta. Pienillä panostuksilla voidaan saada aikaan merkittävää liiketoiminnan kasvua. Myös saariston kestävässä matkailullistamisessa ja tunnettuuden lisäämisessä on yhä edelleen paljon tehtävää. Matkailun kehittämisen läpileikkaavat teemat eli kestävä matkailu, digitaalisuus, laatu, sekä tutkimus ja osaaminen ovat tulevaisuuden avainkohteita.