Poistotekstiilin jalostuslaitoksen linjastot käynnistyivät Paimiossa

Poistotekstiiliä kierrätyskuiduksi jalostavan tehtaan rakennuttamisesta vastasi Rester Oy Lounais-Suomen Jätehuolto vuokralaisenaan. Yhtiöt käsittelevät poistotekstiiliä, Rester yritysten ja LSJH kotitalouksien, teollisuuden raaka-aineeksi omilla linjastoillaan. Kuvat: LSJH.

Aktiivisella kiertotalouden teollisuusalueella Paimiossa tehdään tekstiilijätteen kierrätyksen saralla innovatiivista liiketoimintaa. Tämän mittakaavan toiminta on aivan uutta koko Pohjoismaiden alueella.

PAIMIO. Pohjois-Euroopan ensimmäinen poistotekstiiliä laajamittaisesti kierrätyskuiduksi jalostava laitos aloitti toimintansa Paimiossa pari viikkoa sitten. Avajaisia Paimion Green Field Hubin laitoksella vietettiin tiistaina 2. marraskuuta.

Poistotekstiilin jalostuslaitoksen molemmilta linjastoilta syntyy lopputuotteena kierrätyskuitua.

Laitoksessa saman katon alla toimivat teollisuuden sivuvirtoja käsittelevä Rester Oy ja kuluttajien poistotekstiilien keräyksestä ja käsittelystä vastaava Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH). Yhtiöt työskentelevät yhteisten tavoitteiden eteen mahdollistaakseen ratkaisun yritysten ja kotitalouksien tekstiilien kierrättämiseksi ja jalostamiseksi uudelleen teollisuuden raaka-aineeksi.

– Kiertotalouden tietämyksestä ja osaamisesta maassamme ei ole puutetta. Kierrätyskuidun jatkojalostusta tekstiilistä tekstiiliksi on toki tutkittu ja testattukin, mutta ei aiemmin tässä mittakaavassa. Kierrätyskuidun jalostus on merkittävä osa tekstiilien kiertotaloutta, Rester Oy:n toimitusjohtaja Outi Luukko sanoo.
– Toiminnallamme haemme keinoja ratkaista ympäristöhaasteita, saada tekstiilijäte jäämään materiaalina kiertoon sekä kehittää kierrätyskuiduille laatuluokitussysteemi, jatkaa Luukko.

Lopputuotteena molemmilta linjastoilta syntyy kierrätyskuitua, josta voi tuottaa esimerkiksi lankaa ja kangasta, rakennus- ja laivateollisuuden eristysmateriaaleja, akustiikkalevyjä, komposiitteja sekä suodatinmateriaaleja.

Paimiossa sijaitsevassa tehtaassa on LSJH:n pilottivaiheen käsittelylinjasto.

Pilotista kerättävien kokemusten pohjalta yhtiö suunnittelee koko maan kotitalouksien poistotekstiilejä käsittelevän jalostuslaitoksen rakentamista.

Täyden mittakaavan poistotekstiilin jalostuslaitoksen on tarkoitus käynnistyä Turun Topinpuistossa muutaman vuoden päästä. Samoihin aikoihin vuonna 2023 astuu voimaan kotitalouksien poistotekstiilien erilliskeräysvelvoite.
– Laki ei ota kantaa kierrätykseen, mutta valtakunnallisen keräysvelvoitteen se asettaa jo hyvin nopealla aikataululla. LSJH on valmistautunut tähän keräilyn ja lajittelun osalta vuodesta 2015 alkaen. Kierrätyksen ja jalostuksen mahdollisuuksia on lukuisten hankkeiden kautta selvitelty pian kymmenen vuotta, LSJH:n toimitusjohtaja Jukka Heikkilä kertoo.
– Olemme hakeneet Business Finlandilta rahoitusta Turkuun perustettavalle poistotekstiilin jalostuslaitokselle. Nämä ovat isoja investointeja, joten toivomme saavamme myönteisen päätöksen rahoittajataholta lähiaikoina, Heikkilä lisää.

Tekstiilijätteen keräilyyn ratkaisuja on kehitetty jo vuosia osana LSJH:n vetämää yhteistyöprojektia.

Projektissa on mukana lähes kaikki Suomen jätelaitokset. Tekstiilien kestävää tuotantoa, käyttöä ja kiertoa edistämään on koottu Telaketju-yhteistyöverkosto, jonka tutkimustyö luo pohjaa kiertotalouden mukaiselle liiketoiminnalle.

Paimion Kehitys Oy tukee kiertotalouskeskuksen kehittymistä Paimiossa.
– Paimion kaupungin kanssa yhteistyö on sujunut mutkattomasti, Outi Luukko Resteristä ja Jukka Heikkilä LSJH:sta kiittelevät.

Katariina Mäkinen-Önsoy

 

 

Tiesitkö?

• Paimion Green Field Hubissa on käynnistynyt Pohjois-Euroopan ensimmäinen poistotekstiiliä laajamittaisesti kierrätyskuiduksi jalostava laitos.

• Paimiossa on tavoitteena luoda kokonainen yrityskeskittymä, jonne tulisi käsittelylaitoksen ohella yrityksiä, joilta syntyy poistotekstiiliä kierrätettäväksi tai jotka voisivat hyödyntää raaka-aineinaan poistotekstiileistä valmistettuja materiaaleja.