Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltahanke etenee

Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen -hankkeen allianssiurakan kehitysvaiheen sopimusta allekirjoittamassa vasemmalta takaa Timo Hirvasmaa Kreatelta, Janne Wikström ja Lars Westermark Väylävirastosta ja edessä Jaakko Kivi ja Sami Rantala Kreatelta sekä Esa Sirkiä Väylävirastosta. Kuva: Väylävirasto.

Saaristotien varrella sijaitsevien siltojen rakentamisen aloittamista tavoitellaan viimeistään tammikuulle 2023.

LIIKENNE. Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen rakentaminen aloitettaneen reilun vuoden päästä. Kaarinan ja Paraisten rajalla sijaitsevan Kirjalansalmen ylitse rakennetaan vinoköysisilta, jonka kokonaispituus on yli 600 metriä ja pisin jänneväli noin 250 metriä.

Hessundinsalmeen rakennetaan lähes 300 metrin pituinen silta, jossa pisin jänneväli on noin 100 metriä.  Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen rakentamisen aloittamista tavoitellaan viimeistään 1.1.2023. Uusien siltojen valmistuttua vanhat puretaan.
Veden ylle rakentaminen tuo ainutlaatuisen teknisen haasteen rakentamiseen, samoin kuin rakentaminen nykyisten siltojen vieressä. Siltojen täytyy lisäksi valmistuttuaan palvella raskasta liikennettä ja muuta ajoneuvoliikennettä, mutta myös jalankulkijoita ja pyöräilijöitä, sanoo projektipäällikkö Janne Wikström Väylävirastosta.

Väylävirasto on solminut Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen -hankkeen kehitysvaiheen allianssisopimuksen Kreaten kanssa. Allianssimallinen hanke toteutetaan aina kahdessa vaiheessa – ensimmäinen vaihe on kehitysvaihe, jossa toteutuksen läpimeno suunnitellaan, tehdään yksityiskohtaiset rakennussuunnitelmat ja sovitaan tavoitekustannuksesta.

– Vasta tämän jälkeen tehdään toteutuspäätös. Allianssin perusperiaatteita ovat läpinäkyvyys, luottamus, yhdessä sovittu riskien jako, yhteisvastuullisuus ja yhteinen päätöksenteko hankkeen parhaaksi. Tätä sopimusta edeltänyt neuvottelumenettely on auttanut varmistamaan, että meillä on hankkeessa oikea osaaminen, sekä edellytys avoimeen ja luottamukselliseen yhteistyöhön, Väyläviraston Janne Wikström kertoo.

Kehitysvaiheesta siirrytään toteutusvaiheeseen.

Toteutusvaiheen on tarkoitus aloittaa rakentaminen viimeistään vuoden päästä tammikuussa.

Kumppanuuteen perustuvassa allianssimallissa Väylävirasto ja Kreate muodostavat yhteisen projektiorganisaation. Yhteisen organisaation lisäksi Väylävirastolla ja Kreatella tulee olemaan yhteiset toimitilat ja tavoitteet sekä yhdessä hyväksytyt tavoitekustannukset. Kaikkiin kysymyksiin haetaan yksimielinen päätös eri osapuolten kesken ja samalla riskit ja höydyt jaetaan ennalta sovitussa suhteessa.

– Neuvottelumenettely on positiivisella tavalla erilainen tapa käynnistää rakennusurakka perinteiseen tarjousmenettelyyn verrattuna. Siinä vaaditaan urakoitsijalta paitsi erilaista asennoitumista myös sitoutumista ja vahvaa osaamisen näyttämistä jo tarjousvaiheessa. Urakoitsijalle on tärkeää päästä mukaan ideoimaan hankkeen toteutusta jo ensimetreiltä lähtien. Tällä varmistetaan, että urakoitsijalla ja tilaajalla on sama tavoite ja yhteinen näkemys siitä, miten tavoitteeseen päästään, toteaa Kreaten teknisen toimiston johtaja Jaakko Kivi.

Katariina Mäkinen-Önsoy