Vehmaan alkuvuoden taloustilanne kehittyi huonompaan suuntaan – veroja kertyi kuitenkin enemmän

VEHMAA.

Vehmaan kunnan tammi-elokuun taloustilanne on huonontunut verrattuna alkuvuoden tilanteeseen ja viime vuoteen. Tuloslaskelma osoittaa noin 95 000 euron alijäämää, kun tilanne oli vuotta aiemmin noin 30 000 euroa ylijäämäinen.

Muun muassa vapaa-aikapalveluista on kertynyt normaalia vähemmän tuloja koronaepidemiasta johtuen. Koko kunnassa toimintatuottoja on kertynyt elokuun loppuun mennessä 60,3 prosenttia ja toimintakuluja 66,6 prosenttia talousarvioon verrattaessa. Vuonna 2020 samaan aikaan toimintatuottoja oli 63 prosenttia ja toimintakuluja 66,9 prosenttia.

Verotulojen osalta tilanne on positiivisempi: elokuun loppuun mennessä niitä oli kertynyt 70,6 prosenttia talousarvioon verrattaessa, kun vuosi sitten heinäkuun lopussa kertymä oli 68,3 prosenttia. Se tarkoittaa tälle vuodelle 330 000 euroa enemmän verotuloja kuin vuotta aiemmin samana ajankohtana.

Liisa Kallio