Rakennusperinteen Ystävät ry:lle kulttuuriympäristöteko-palkinto

Turussa Puolalanmäellä majapaikkaa pitävä Rakennusperinteen Ystävät ry on valtakunnallinen yhteistyökanava rakennusperinteestä ja kulttuuriperinteestä kiinnostuneille

Varsinais-Suomen kulttuuriympäristöteko -palkinto luovutettiin 30.3. Rakennusperinteen Ystävät ry:lle. Turussa majaileva yhdistys sai kiitosta pitkäjänteisestä työstä rakennusperinteen ja perinteisten rakennustaitojen säilyttämiseksi.

PALKINTO. Järjestyksessään ensimmäinen Varsinais-Suomen kulttuuriympäristöteko -palkinto myönnettiin Rakennusperinteen Ystävät ry:lle. Varsinais-Suomen kulttuuriympäristötyöryhmä jakoi palkinnon tiistaina 30.3. Rakennusperinteen Ystävät ry:n kevätkokouksen yhteydessä, Turun Iso-Puolalan pihapiirissä.

Rakennusperinteen Ystävät ry – Byggnadstraditionens Vänner rf on perustettu valtakunnalliseksi yhteistyökanavaksi rakennusperinteestä ja kulttuuriperinteestä kiinnostuneille. Vuodesta 2001 alkaen yhdistys on tehnyt laadukasta ja määrätietoista tiedotus- ja neuvontatyötä rakennusperinteen ja perinteisten rakennustaitojen säilymiseksi. Yhdistyksen toimittama Tuuma-lehti tuo monipuolisesti ja asiantuntevasti esiin rakennusperintöön liittyviä eri teemoja. Yhdistyksen toimipaikkaa, Turussa Puolalanmäellä sijaitsevaa maakunnallisesti arvokasta Iso-Puolalan pihapiiriä rakennuksineen, on kunnostettu perinteitä kunnioittaen. Kohde on hieno esimerkki oikeista korjaustavoista sekä siitä, miten suojeltuun rakennettuun ympäristöön voi luoda kaikille avointa toimintaa rakennusperinnön ympärille.

Palkinnon tarkoituksena on rohkaista ja innostaa alueen kuntia, yhteisöjä ja yksityisiä kansalaisia vaalimaan omaa kulttuuriympäristöään. Palkinto voidaan myöntää laaja-alaiselle kulttuuriympäristön hyväksi tehtävälle työlle tai yksittäisen rakennuksen kulttuurihistorialliset arvot säilyttävälle kunnostustyölle. Olennaista on, että teko voi toimia mallina ja esimerkkinä muille.

Runsaat 20 vuotta toimineen Varsinais-Suomen kulttuuriympäristötyöryhmän on nimennyt Varsinais-Suomen ELY-keskus. Työryhmässä ovat edustettuina Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ohella Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen alueellinen vastuumuseo, Museovirasto, Metsähallitus, ProAgria Länsi-Suomi ry, Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset, Finska Hushållningssällskapet, Senaatti-kiinteistöt, Bryggman-instituutti, Valonia ja muutamat alueen kunnat. Ryhmän tehtävänä on edistää ja ohjata maakunnassa tehtävää kulttuuriympäristötyötä sekä lisätä yhteistyötä ja tiedonkulkua toimijoiden kesken.

Turun Seutusanomat

 

 

Jaa juttu sosiaalisessa mediassa!