Paimion Tiilpruukintien asemakaavan muutosehdotus julkisesti nähtäville

PAIMIO. Paimion kaupunginhallitus päätti 10.3. kokouksessaan asettaa Tiilpruukintien asemakaavan muutoksesta valmistellun kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville 19.3. – 20.4. ajalla. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta.

Maanomistaja on jättänyt Paimion kaupungille asemakaavan muutoshakemuksen siten, että voimassa olevaa asemakaavaa muutetaan vastaamaan kaavamääräysten osalta Vistan osayleiskaavaa. Osayleiskaava puolestaan ohjaa tulevaa asemakaavoitusta.

Kaavahankkeesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä luonnos kaavakartasta ja kaavaselostuksesta. Tiilpruukintien asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheen aineisto oli luonnoksena nähtävillä 11.–31.12.2020 välisenä aikana. Valmisteluvaiheessa luonnoksesta annetut mielipiteet ja viranomaislausunnot on otettu huomioon nyt esille tulevaa kaavaehdotusta laadittaessa.

Katariina Mäkinen-Önsoy

 

 

Muokattu 20.3. klo 11.19 kaavaehdotuksen esilläoloajan osalta.