Karita Toivonen kehittää vapaa-ajantoimintaa Raisiossa

26 vuotta liikunta-alalla

Raision liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Karita Toivonen. Kuvat: Karita Toivonen.

Ennen Raision liikunta- ja nuorisotoimenjohtajaksi valintaa Karita Toivonen työskenteli LiikUssa. LiikUssa hänen viimeisimpänä toimenkuvanaan oli vastata 15 Liikunnan aluejärjestön lasten ja nuorten päivittäisen liikunnan yhteisestä kehittämisestä.

RAISIO. Liikunnanohjaaja (AMK) Karita Toivonen aloitti Raision liikunta- ja nuorisotoimenjohtajana 1. maaliskuuta. Raision kaupunki oli Toivoselle entuudestaan tuttu esimerkiksi Liikkuva koulu -ohjelman, koulujen ja seurojen välisen yhteistyön sekä Liikkuva varhaiskasvatus -toiminnan kautta.
– Olen tehnyt aikaisemmin paljon yhteistyötä Lounais-Suomen alueella eri kuntatoimijoiden kanssa. Mielikuvani Raisiosta oli sopivan kokoinen urheilukaupunki, jossa on paljon yhteistyömahdollisuuksia. Minulla on takana 26 vuotta liikunta-alalla erilaisissa järjestötehtävissä paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla. Tämän vuoksi halusin katsoa, mitä muuta mielenkiintoista vapaa-aika toimiala voisi tarjota omalla työurallani, Toivonen sanoo.

Karita Toivonen pähkinänkuoressa

• Aiemmassa työssään Lounais-Suomen Liikunnassa ja Urheilussa (LiikU) Karita Toivonen vastasi 15 Liikunnan aluejärjestön lasten ja nuorten päivittäisen liikunnan yhteisestä kehittämisestä.
• Sitä ennen Toivonen johti Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu ja opiskelu sekä Lisää harrastamisen mahdollisuuksia -kokonaisuuden kehittäjätiimiä yhdessä LiikUn työntekijöiden ja kouluttajien kanssa.
• Kahden vuoden  ajan Toivonen oli Valtakunnallisen Liikunta- ja Urheiluorganisaation (VALO ry) palveluksessa Helsingissä kehittämässä valtakunnallista Liikkuva koulu -kokonaisuutta.
• Toivonen on työskennellyt myös Varsinais-Suomen Pesis ry:ssä. Tuolloin hän edusti Turku-Pesistä naisten Superpesiksessä.

Kuluneiden viikkojen aikana hän on ehtinyt tutustua työntekijöihin oman toimialansa sisällä sekä verkostoitumaan muiden toimialojen edustajien kanssa. Kehityskohteita on Toivosen mielestä jo hyvin tunnistettu organisaatiossa.
– Kehityskohteista voisi mainita muun muassa liikunta- ja nuorisotiloja koskevan tilavarausohjelman uudistamisen, viestinnän ja sähköisten asioinnin kehittämisen sekä ulkoilureittien ja niiden opastusjärjestelmien uudistamisen.
– Näiden viikkojen aikana olen saanut useampia kehitysehdotuksia liittyen ulkoilureitistöihin ja siihen, miten ne ovat kuntalaisten löydettävissä. Tämä poikkeuksellinen aika on selkeästi innostanut perheitä yhteisen liikunnan pariin, toteaa Toivonen.

Koronan vaikutus näkyy muutenkin selkeästi liikunta- ja nuorisopalveluiden toimialalla.

– Etäyhteyksien välityksellä tapahtuvista kohtaamisista on tullut arkea. Erilaiset seuratilaisuudet on toteutettu Teamsin välityksellä, nuorten kohtaamisia on käynnistetty Discordissa ja jaettu Mihi-haastevideoita, Toivonen luettelee.
– Kuulumisten vaihdon yhteydessä ikäihmisille on toimitettu kotijumppaohjeita sekä yhteistyössä toteutettua tuolijumppaa livelähetyksenä, hän jatkaa.

Toivosen mukaan tällaisessa tilanteessa tulee pohtia, miltä tulevaisuuden arki näyttää, ja mitkä toimintamallit jäävät pysyviksi.
– Syksy tuo varmasti tullessaan patoutunutta kysyntää erilaisista yhteisen liikkumisen mahdollisuuksista. Myönteisenä haasteena onkin, kuinka onnistumme vastaamaan tuohon kasvavaan kysyntään.

Rottweiler Pumba on Raision liikunta- ja nuorisotoimenjohtajan Karita Toivosen paras arkiliikuttaja.

Karita Toivonen kertoo, että liikuntatoimen tehtävänä on turvata liikuntapalveluiden mahdollisimman tasa-arvoinen saatavuus kaikille kuntalaisille sekä kuntalaisten fyysisen aktiivisuuden edistäminen.
– Raision kaupunki on nyt keväällä mukana valtakunnallisessa harrastamisen Suomen mallin pilotissa, jonka tavoitteena on tuoda erilaisia harrastusmahdollisuuksia lapsille ja nuorille koulupäivän yhteyteen. Pilottivaihe on ollut hyvä startti laajemmalle eri hallintokuntien, yhdistyksien sekä yrityksien väliselle yhteistyölle. Tahtotilana on, että jokaiselle lapselle ja nuorelle löytyy heitä innostavia ja kiinnostavia harrastusmahdollisuuksia eri puolilta Raisiota.

Nuorisotyön tehtäviin kuluu tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä sekä edistää aktiivista kansalaisuutta.
– Raisiossa on aktiivista nuorisotilatoimintaa ja nuorten työpajatoimintaa. Yhdessä nuorisotyöntekijöiden kanssa on pohdittava, miten toimintaa voidaan kehittää huomioiden esimerkiksi oppivelvollisuusiän pidentäminen sekä koronan vaikutukset nuorten hyvinvointiin, Toivonen lisää.

Katariina Mäkinen-Önsoy

 

 

Jaa juttu sosiaalisessa mediassa!