ISS Palvelut Oy Paimion ruoka- ja siivouspalvelujen tuottajaksi

PAIMIO. Paimion tekninen lautakunta päätti 2.3. valita Paimion kaupungin ruoka- ja siivouspalveluiden palveluntuottajaksi uudelle sopimuskaudelle kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneen ISS Palvelut Oy:n. Hankintayksikköä sitova sopimus syntyy erikseen tehtävällä kirjallisella sopimuksella.

Tarjoukset arvioitiin arviointitilaisuudessa 22.2.2021 klo 8:00 – 11:13 tarkastamalla ensin tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus, vähimmäisvaatimusten täyttyminen ja sen jälkeen pisteyttämällä laadulliset ansiot tarjouspyynnön mukaisesti. Lopuksi pisteytettiin hintapisteet ja suoritettiin pisteiden painotukset ja vertailu. Tarjousten arviointipöytäkirja sekä vertailutaulukot ovat asian liitteinä.

Kaikki kolme määräaikaan mennessä jätettyä tarjousta täyttivät asetetut vähimmäisvaatimukset. Laadun pisteytys suoritettiin pisteyttämällä laatutekijät arviointiryhmän toimesta.

Uusi sopimuskausi alkaa 1.7.2021, ja sen pituus on viisi vuotta, jonka jälkeen on tilaajan yksipuolisesti päättämän option käyttömahdollisuus mallia 1+1 vuotta. Neljän sopimusvuoden jälkeen on palveluntuottajalla mahdollisuus irtisanoa sopimus 12 kuukauden irtisanomisajalla.

Paimion kaupungin ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymän ruoka- ja siivouspalvelut siirrettiin kummankin tekemillä liikkeenluovutuksilla Arkea Oy:lle 1.5.2016 alkaen. Kaupungin ja Arkea Oy:n välinen määräaikainen palvelusopimus edellä mainittujen palveluiden tuottamisesta on solmittu ajalle 1.5.2016 – 30.6.2021. Paimion kaupunki päätti 3.6.2020 kokouksessaan olla käyttämättä mahdollisuutta kahden vuoden optioon sopimuksen jatkamiseksi.

Katariina Mäkinen-Önsoy