VPK-harrastus vie mennessään

Harjoitukset ovat tärkeä osa VPK:n toimintaa. Tässä savusukeltajat tarkkailevat palon kehittymistä harjoitustilanteessa. Kuva: Taivassalon VPK.

Harva harrastus herättää keskellä yötä, mutta VPK:ssa se on tavallista.

TAIVASSALO.

VPK eli vapaaehtoinen palokunta on kaikille avointa toimintaa iästä tai kunnosta riippumatta. Varsinais-Suomen alueella on yhteensä 67 vapaaehtoista palokuntaa, joista yksi sijaitsee Taivassalossa. Vuoden alusta VPK:n päällikkönä toiminut Kari Leime on ollut mukana Taivassalon VPK:ssa 90-luvun alusta.

– Huoltoasemalla tultiin kysymään, että tuletko maanantaina VPK:n harjoituksiin. Kävin pari kolme kertaa siellä tutustumassa, enkä sen jälkeen ole ollut poissa, hän kertoo.

Taivassalon VPK:lla on neljä eri osastoa: hälytysosasto on operatiivinen ja se hoitaa nimensä mukaisesti hälytystehtävät. Osastoon kuuluu noin 40 henkilöä. Nuoriso-osastoon voivat liittyä vähintään 10-vuotiaat, ja jäseniä on tällä hetkellä 25. 60-luvulla perustettu naisosasto hoitaa esimerkiksi muonituksen, ja 15 henkinen jäsenistö avustaa myös muussa toiminnassa. Neljäs osasto on veteraaniosasto.

– Hälytysosastolla on harjoitukset joka maanantai klo 18. Tähän osastoon kuuluvat kouluttavat myös nuoria. Osastojen lisäksi on kannatusjäseniä. Yhteensä vapaaehtoiseen palokuntaan kuuluu hieman yli 100 jäsentä Taivassalossa.

Liittyäkseen mukaan toimintaan ei tarvitse olla huippukuntoinen Leimen mukaan, sillä VPK:ssa on erilaisia tehtäviä. Omista taidoista ei myöskään tarvitse huolehtia etukäteen, sillä jokainen jäsen koulutetaan.

– Homma alkaa peruskurssilla, jossa opetetaan perustaidot. Savusukeltajiksi kouluttautuvat käyvät oman kurssinsa sen jälkeen. Muita tehtäviä on kuitenkin paljon, eikä kukaan ole jäänyt työttömäksi. Yritämme rekrytoida varsinkin nuoria jäseniä lisää, sillä sieltä noustaan myöhemmin hälytysosastoon. Maanantain harjoituksiin saa aina tulla mukaan, Leime kertoo.

Viime vuonna Taivassalon VPK osallistui noin 100 hälytystehtävään. Leimen mukaan normaalina vuonna hälytystehtäviä on noin 70-80. Kasvu selittyy osittain uuden monitoimisen öljyntorjunta-aluksen käyttöön otolla, sillä Taivassalon VPK toimii niin maalla kuin merellä.

– Uuden aluksen myötä toimintasäde on kasvanut. Alus on parempi, nopeampi ja se soveltuu paremmin esimerkiksi sairaankuljetuksen avustamiseen. Veneily oli myös kovassa suosiossa viime kesänä, mikä nosti meritehtävien määrää. Taivassalossa on myös paljon mökkiläisiä ja etätyöntekijöitä, mikä voi vaikuttaa kasvuun.

Hälytys voi tulla mihin vuorokauden aikaan tahansa.

– Liikennevälineonnettomuudet työllistävät eniten maalla ja merillä. Myös loukkaantumisten ja maastopalon määrä on lisääntynyt. Monesta eri tilanteesta, kuten saunasta ja sängystä, on lähdetty hälytyksen takia. Kyllä tämä vaatii innostuksen ja kiinnostuksen, Leime sanoo.

Vaikka koronavirus rokotti Taivassalon VPK:n toimintaa viime vuonna, jatkuu toiminta tänä vuonna kuten ennenkin. Leime toivoo, että erilaisten tilaisuuksien pitäminen onnistuisi jälleen.

– Pyrimme infoamaan toiminnasta eri paikoissa sen mukaan, miten koronatilanne sallii. Viime vuonna moni valistustilaisuus jäi pitämättä, mutta katsotaan, miten se onnistuu tänä vuonna. Tarkoitus on kehittää toimintaa ja saada lisää porukkaa mukaan.

VPK on Leimen mukaan ainutlaatuinen harrastus.

– Tässä saa kokemuksia, joita ei muualta saa. VPK:ssa oppii myös perustaitoja elämässä selviytymiseen ja muiden auttamiseen. Auttamisenhalu on tässä tärkeää. VPK:sta voi myös ehdottomasti tulla elämäntapa, mikä tapahtuu pikkuhiljaa, jos kiinnostusta vain on. Sitten harrastus vie mennessään.

Liisa Kallio